Meeting Brno

Obrazy klientů Charity v Divadle Husa na provázku

 

Fotogalerie

Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Jsme neziskovka roku 2016!

Děkujeme Vám za podporu!

Studie k právu na potraviny přispívá do širší diskuse

Obálka studie Přímé zahraniční investice do zemědělsko-potravinářských sítí v Indii a subsaharské Africe

V lednu 2015 vydaly organizace Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR z Německa, Mendelova univerzita v Brně a Charita ČR studii Přímé zahraniční investice do zemědělsko-potravinářských sítí v Indii a subsaharské Africe. Studie stejně jako v únoru pořádané výzkumné kolokvium patří k důležitým aktivitám projektu  EcoFairTrade, který se věnuje problematice práva na potraviny.

Anita, Joao a Mervis studují, aby naplnili své sny

Anita Augusto Kibunji, (dívka v růžovém tričku), studentka kuchařství, která obdržela diplom a cenu za nejlepší studentku kuchařství prvního semestru

Další tři studenti vypráví o svém životě i odhodlání získat vzdělání v jednom ze čtyř technických oborů, které od loňského září podporuje Charita ČR v Zambii. Anita a Mervis studují kuchařství a Joao krejčovství. Všichni jsou odhodláni studium zdárně dokončit, založit vlastní živnost či dokonce studovat dál.

Kardinál Duka poděkoval dárcům a koledníkům Tříkrálové sbírky

Kardinál Dominik Duka poděkoval dárcům a koledníkům TKS 2015.

Upřímný dík za organizaci letošní Tříkrálové sbírky vyjádřil kardinál Dominik Duka v dopise, zaslaném řediteli Charity ČR Lukáši Curylovi. „Má poděkování patří všem, kteří se svým darem na této sbírce podíleli, ale i těm, kteří její přípravě a průběhu věnovali svůj čas a energii.“

Postní almužna 2015 v brněnské diecézi

Postní almužna 2015 v brněnské diecézi

Nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat jsou v roce 2015 zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip ke jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, můžete vložit do papírové postní krabičky. A tu na konci postu přinesete do kostela. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným >>>

Co se podařilo v roce 2014?

Co se podařilo v roce 2014?

Celkově se na Ukrajinu v roce 2014 věnovalo asi 4 miliony korun a na pomoc seniorům v Moldavsku se přispělo částkou 300 000 Kč. Za všechny dary patří všem dárcům velké díky!

Srdečně Vás zveme na kytarový koncert na podporu adopce na dálku

Srdečně Vás zveme na kytarový koncert na podporu adopce na dálku

V sobotu 28. února 2015 odehraje kytarový virtuos Štěpán Rak koncert na podporu běloruských dětí. Přijďte podpořit dobrou věc.

Dnes je světový den nemocných

Dnes je světový den nemocných

Dnes je světový den nemocných a současně i den svátku Panny Marie Lurdské, kdy se roku 1858 zjevila Panna Maria v Lurdech a uzdravila nemocnou dívenku. V tento den pamatujme na všechny nemocné a trpící.

Dobrovolnice Marie Mokrá nominována v soutěži Žena regionu

Dobrovolnice Marie Mokrá nominována v soutěži Žena regionu

Marie Mokrá, roz. Dvořáková - jedna z našich nejaktivnějších dobrovolnic, která stála u zrodu projektu Mládí v akci, je nominována v soutěži Žena regionu.
Marušku lze podpořit zde.

Tříkrálová sbírka v Brně-Lesné z pohledu koledníků

Tříkrálová sbírka v Brně-Lesné z pohledu koledníků

V brněnské městské části Lesná stojí z velké části panelové domy. Tento typ zástavby není pro tříkrálové koledování příliš vstřícný. Přesto se na Lesné koledníkům a Tříkrálové sbírce daří a letošní výtěžek přesáhl 70 000 korun. Je to zásluha nejen štědrých dárců, ale také koledníků, soustředěných kolem místní římskokatolické farnosti. Přečtěte si příspěvek koledníků z Lesné >>>

Pomáháte s námi!

Vážení zákazníci prodejen Enapo,

uběhl téměř rok od začátku společného projektu Oblastní charity Břeclav a prodejní sítě potravin Enapo. Od dubna 2014 do prosince 2014 se ve vybraných prodejnách Enapo (Břeclav, Březí, Bořetice, Mikulov, Moravská Nová Ves, Novosedly) vybralo 754 kusů trvanlivých potraviny a hygienických potřeb. Nejvíce pomáhali zákazníci prodejen v Mikulově a v Břeclavi.