Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Obrazy charitních klientů na Meetingu Brno

Obrazy charitních klientů na Meetingu Brno

Jak si představují smíření a jak ho vizuálně vnímají lidé bojující se životními překážky? Přijďte si prohlédnout sérii obrazů vytvořených lidmi v nouzi, kterým Diecézní charita Brno pomáhá. Autoři artefaktů jsou například lidé s mentálním postižením, s duševním onemocněním, senioři, matky s dětmi v tísni, lidé bez přístřeší ad.  Vernisáž výstavy začíná 24. května, v 18.15 hod., v Uličce Václava Havla.

výstava plakát_Meeting

Na výstavě můžete vidět práce klientů brněnských charitních služeb jako jsou Denní stacionář Effeta, Chráněné bydlení sv. Michaela (obojí pro lidi s mentálním postižením a autismem), Chráněné bydlení sv. Anežky, Centrum Celsuz (obojí pro lidi s dlouhodobým onemocněním) nebo Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni.

Stránky Meeting Brno

Těšíme se na Vaši návštěvu!