Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Nejlepší, co můžeme dát, je věnovat čas. Říká Jana Štefánková, držitelka Ceny Charity

Nejlepší, co můžeme dát, je věnovat čas. Říká Jana Štefánková, držitelka Ceny Charity

Součástí oslav Dne Charity je již tradičně předávání Cen Charity ČR za rozvoj charitního díla pro vynikající dobrovolníky a pracovníky. Slavnost se konala 23. září v pražském kostele sv. Tomáše a za Diecézní charitu Brno obdržela Cenu Charity Jana Štefánková, dobrovolnice Dobrovolnického centra Oblastní charity Třebíč. Zeptali jsme se, co jí k dobrovolnické práci přivedlo >>>

Jak dlouho pomáháte jako dobrovolnice a kde všude jste v rámci Charity pomáhala?

Začala jsem se více zabývat otázkou dobrovolnictví po absolvování kurzu na brněnském Petrově „pastorační péče o nemocné“ v r. 2005. Přemýšlela jsem, jak správně - užitečně vyplnit volný čas, kterého je vždy málo. Už v minulosti jsem cítila, že to nejlepší, co může člověk dát, je věnovat čas, věnovat čas těm, kteří to nejvíce potřebují, ocení a to jsou právě lidé upoutaní na lůžku, lidé „bez moci“ – tedy nemocní či jinak hendikepovaní. Začala jsem tedy docházet do Třebíče do Léčebny dlouhodobě nemocných, asi za dva roky se vyprofilovala skupinka dobrovolníků z řad zaměstnanců JE Dukovany, kde pracuji a každý měsíc navštěvujeme vozíčkáře v Domově seniorů na Koutkově ulici v Třebíči. Většinou jezdíme společně na vycházky, které končí na letní terase restaurace „U Boba“. A protože je většina „osazenstva“ mužská, pivečko společně s přátelským povídáním je hodně vítáno. Moc mě těší to, že díky naší popularizaci dobrovolnictví, jestli to takto mohu říct, protože o našich setkání „mluvíme“ i prostřednictvím sociálních sítí, se k nám přidávají další a další lidé s dobrým srdcem. To je hodně nadějné…

Co Vás k této práci vedlo?

Jak už jsem zmínila byl to právě kurz pro pracovníky ve zdravotnické a sociální sféře a také skutečnost, že po dokončeném vysokoškolském studiu jsem měla relativně více času.

Jak se za dobu Vašeho působení Charita proměnila?

S pracovníky charity spolupracuji dlouhodobě také jako pracovník komunikace JE Dukovany a tedy mohu sledovat vývoj z více stran. Určitě dochází k proměnám a to z hlediska rozvoje a rozšíření služeb, organizace práce, propagace.

Co pro Vás Cena Charity znamená?

Byla jsem z ocenění hodně překvapená. Nemyslím totiž, že bych dělala něco zvláštního. Ale přijala jsem toto ocenění jako zástupce všech dobrovolníků, v tom minimálním rozlišení jako poděkování naší skupince, která chodí měsíčně dodávat vozíčkářům dobrou náladu a energii, a v tom globálním pohledu jako ocenění dobrovolnictví jako takového. V zahraničí je totiž naprosto běžné, že každý druhý člověk veřejně pomáhá. Je třeba o tom mluvit a nabídnout lidem, kteří nezakusili radost z darování se, alternativu k dnešnímu uspěchanému světu, který nabízí „důležité“ věci, které bychom si měli koupit, na které bychom se měli dívat v televizi nebo je hledat v počítači. Život přeci není o věcech, ale o lidech, jen je třeba si to uvědomit, a o tom právě dobrovolnictví je….  

Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme mnoho radosti.

Foto: Kamil Voděra

Související články