Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Výsledky letošního ročníku soutěže pro dobrovolníky Pomáhám tedy jsem

Milí dobrovolníci, koledníci, příznivci dobrovolnictví, máme tady pro vás výsledky červnové soutěže "Pomáhám, tedy jsem... 2014", ačkoliv hodnocení došlých příspvěků nebylo vůbec jednoduché!

Soutěž pro dobrovolníky

Soutěž pro dobrovolníky

Milí dobrovolníci, koledníci, asistenti, malí či velcí, máme tu pro vás zajímavou soutěž  z Diecézní charity Brno. Pro všechny,  kteří nám pomáháte, ať už krátkodobě či dlouhodobě, vám všem je určena tato soutěž.

Give and gain day, den firemního dobrovolnictví

Give and gain day, den firemního dobrovolnictví

Víte, že 16. května je Mezinárodní den firemního dobrovolnictví (Give & Gain Day)? Tato dobrovolnická kampaň probíhá ve 24 zemích světa. Letos se má v ČR podle organizace Byznys pro společnost zapojit 700 firemních dobrovolníků ve více než 70 prospěšných organizacích. Také Diecézní charita Brno má dobré zkušenosti s firemním dobrovolnictvím.

Roste počet charitních dobrovolníků, stále jich není dost

Roste počet charitních dobrovolníků, stále jich není dost

Diecézní charita Brno zaznamenala loni nárůst dobrovolníků téměř o 2000. Z více než 12.000 v roce 2012 se počet zvýšil téměř na 14.000. Přesto však charita nové dobrovolníky stále hledá.

Se Štěpánem na vlně

Štěpán je dobrovolníkem teprve od března 2011 a již dokázal věnovat obrovské úsilí a především nemálo svého volného času dobrovolnické činnosti v Nízkoprahovém klubu Vrakbar. Stal se stěžejní osobou pro zajištění pravidelného vysílání internetového Rádia Vrak (moderátor / dramaturgie / střih zvuku / oslovování mladých nezávislých interpretů). Najít vhodného člověka pro práci moderátora, dramaturga, vyžadující specifické znalosti a dovednosti je nesnadný úkol. Tak jak v současné době Rádio Vrak funguje, jeho forma a podoba je z velké části zásluha Štěpána. Díky němu se pomocí této volnočasové aktivity podařilo vytvořit další prostor pro seberealizaci mladých lidí v oblasti, která je baví, tedy hudební. Pro Vrakbar a naplňování jeho poslání a cílů je to další nástroj jak se dostat k cílové skupině a zprostředkovávat informace, které mohou být mladým lidem v jejich obtížném sociálním/životním období užitečné. Vysílání rádia je teprve u prvních krůčků, ale již nyní má své stálé přispěvatele, posluchače a dlouhodobé moderátory i z řad klientů Nízkoprahového klubu Vrakbar. 

Štěpán, 23 let – dobrovolník Nízkoprahového klubu Vrakbar, Oblastní charita Jihlava

Královská Anička

Paní Anička je velmi milá a vstřícná, Tříkrálové sbírce se nadstandardně věnuje a pracuje nad rámec svých „povinností“. Lidé v oblasti, kde sbírku koná, se na ni s důvěrou obrací a pro Charitu je výbornou oporou. Je to žena skromná, nenápadná, nikdy nečeká pochvalu nebo uznání. Prostě je to královská Anička.

Anna, 57 let – dobrovolnice Tříkrálové sbírky, Oblastní charita Brno

Bez Boba by to už nešlo

Pan Bohumil je již pátým rokem aktivním dobrovolníkem. Do hospice dochází pravidelně 2x týdně dle potřeby i vícekrát. K jeho přednostem patří jeho neformální a veselý přístup k pacientům a personálu, který ho má velice v oblibě. Má schopnost empatie a tvořivosti ve vymýšlení nových nápadů, činností, které dělají ostatním radost nebo jinak pomáhají. Jeho činnost je mnohotvárná, zahrnuje „práci“ tanečníka při různých oslavách i doprovázejícího na divadelní představení, organizátora při tradičních táborácích pro pacienty, každé úterý pomáhá s doprovodem pacientů do kaple na mši svatou, při které se aktivně zapojuje.  Pomáhá novým dobrovolníkům s uvedením do této služby. Jednou měsíčně připravuje pro pacienty promítání, kde zveme i klienty ze sousedního Domova pro seniory. Vyplní dvě hodiny času veselými obrázky a zajímavostmi ze světa. Spolupracuje s ostatními dobrovolníky, kteří pacienty doprovodí na promítání, a podle potřeby jim pomohou vrátit se na pokoj. Má úsloví: „Živím se úsměvem pacientů“. Považuje se od mládí za „šaška“, rozumě to využívá a tady to velice prospívá. Jeho blízký vztah k pacientům vychází z jeho živé víry v Boha.

Bohumil, 67 let – dobrovolník v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Oblastní charita Rajhrad

Mutlifunkční Jana

Paní Jana je dlouhodobou, osvědčenou a velmi spolehlivou dobrovolnicí Oblastní charity Třebíč a kontaktní osobou pro zprostředkování sousedské výpomoci v Budišově a okolí. Pracuje ve Farní charitě v Budišově, kde se stará o sběr obnošeného šatstva pro humanitární pomoc a organizuje akce pro rodiny s dětmi. Zároveň pomáhá každoročně při Tříkrálové sbírce v regionu Budišova.

Jana, 41 let – dobrovolnice Farní charity Budišov, Oblastní charita Třebíč

Jirka - druhý mužský do počtu

Jirka pomáhá v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Klub Čas Tišnov. Vzhledem k tomu, že je všestranně nadaný, zručný a pracovitý a, kromě vedoucího, jediný mužský element na službě, vykonává většinou údržbářské práce v klubu v Tišnově i na detašovaném pracovišti v Lomnici. Stará se také o technické zajištění mimoklubových akcí s klienty – tábory, víkendové pobyty, výjezdy. Když je potřeba, vypomáhá také v rámci klubových aktivit. Jeho pomoc je velmi důležitá také proto, že se na něj můžeme kdykoli obrátit a spolehnout a že on svoje dobrovolnictví bere vážně a přitom za svoji pomoc neočekává žádnou odměnu.

Video o dobrovolnické činnosti Jirky

Jiří, 20 let – dobrovolník v Nízkoprahovém klubu Čas, Oblastní charita Tišnov

Janin druhý domov

Pani Jana má k hospici zvláštní vztah díky svému manželovi, který zde dožil své dny. Dochází do něj pravidelně 1 – 2x týdně. Je služebně nejstarší dobrovolnici v hospici, o kterém prohlašuje, že je to její druhý domov. Její působení začalo prací na zahradě, pokračovalo asistencí v edukačním centru pomocnou činností v knihovně, vytvářením společnosti pacientům. Dodnes je výraznou pomocí v různých administrativních činnostech a při organizací akcí. Zapojila se také do finanční podpory adoptovaného dítěte Pooji z Indie. Účastní se Základního kurzu pro nové dobrovolníky, při kterých motivuje nové zájemce pro dobrovolnou činnost v hospici. Sama o sobě říká, že do hospice chodí „páchat dobro“ a dále říká: „Jsem vlastně egoistka, protože se sem chodím dobíjet“. Její předností je otevřená upřímnost, která nám pomáhá mít nadhled nad vlastní činnosti.

Jana, 73 let – dobrovolnice v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Oblastní charita Rajhrad