Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Jsme neziskovka roku 2016!

Děkujeme Vám za podporu!

Jak nám dobrovolníci pomáhají

Zajímá Vás, jak se lze konkrétně zapojit do dobrovolnické činnosti v Diecézní charitě Brno? Snad Vám krátké "medailonky" našich dobrovolníků budou inspirací.

A pokud Vás zajímá dobrovolnická činnost v číslech, koukněte se na statistiku za rok 2010 a 2011.

Královská Anička

Paní Anička je velmi milá a vstřícná, Tříkrálové sbírce se nadstandardně věnuje a pracuje nad rámec svých „povinností“. Lidé v oblasti, kde sbírku koná, se na ni s důvěrou obrací a pro Charitu je výbornou oporou. Je to žena skromná, nenápadná, nikdy nečeká pochvalu nebo uznání. Prostě je to královská Anička.

Anna, 57 let – dobrovolnice Tříkrálové sbírky, Oblastní charita Brno

Bez Boba by to už nešlo

Pan Bohumil je již pátým rokem aktivním dobrovolníkem. Do hospice dochází pravidelně 2x týdně dle potřeby i vícekrát. K jeho přednostem patří jeho neformální a veselý přístup k pacientům a personálu, který ho má velice v oblibě. Má schopnost empatie a tvořivosti ve vymýšlení nových nápadů, činností, které dělají ostatním radost nebo jinak pomáhají. Jeho činnost je mnohotvárná, zahrnuje „práci“ tanečníka při různých oslavách i doprovázejícího na divadelní představení, organizátora při tradičních táborácích pro pacienty, každé úterý pomáhá s doprovodem pacientů do kaple na mši svatou, při které se aktivně zapojuje.  Pomáhá novým dobrovolníkům s uvedením do této služby. Jednou měsíčně připravuje pro pacienty promítání, kde zveme i klienty ze sousedního Domova pro seniory. Vyplní dvě hodiny času veselými obrázky a zajímavostmi ze světa. Spolupracuje s ostatními dobrovolníky, kteří pacienty doprovodí na promítání, a podle potřeby jim pomohou vrátit se na pokoj. Má úsloví: „Živím se úsměvem pacientů“. Považuje se od mládí za „šaška“, rozumě to využívá a tady to velice prospívá. Jeho blízký vztah k pacientům vychází z jeho živé víry v Boha.

Bohumil, 67 let – dobrovolník v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Oblastní charita Rajhrad

Mutlifunkční Jana

Paní Jana je dlouhodobou, osvědčenou a velmi spolehlivou dobrovolnicí Oblastní charity Třebíč a kontaktní osobou pro zprostředkování sousedské výpomoci v Budišově a okolí. Pracuje ve Farní charitě v Budišově, kde se stará o sběr obnošeného šatstva pro humanitární pomoc a organizuje akce pro rodiny s dětmi. Zároveň pomáhá každoročně při Tříkrálové sbírce v regionu Budišova.

Jana, 41 let – dobrovolnice Farní charity Budišov, Oblastní charita Třebíč

Jirka - druhý mužský do počtu

Jirka pomáhá v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Klub Čas Tišnov. Vzhledem k tomu, že je všestranně nadaný, zručný a pracovitý a, kromě vedoucího, jediný mužský element na službě, vykonává většinou údržbářské práce v klubu v Tišnově i na detašovaném pracovišti v Lomnici. Stará se také o technické zajištění mimoklubových akcí s klienty – tábory, víkendové pobyty, výjezdy. Když je potřeba, vypomáhá také v rámci klubových aktivit. Jeho pomoc je velmi důležitá také proto, že se na něj můžeme kdykoli obrátit a spolehnout a že on svoje dobrovolnictví bere vážně a přitom za svoji pomoc neočekává žádnou odměnu.

Video o dobrovolnické činnosti Jirky

Jiří, 20 let – dobrovolník v Nízkoprahovém klubu Čas, Oblastní charita Tišnov

Janin druhý domov

Pani Jana má k hospici zvláštní vztah díky svému manželovi, který zde dožil své dny. Dochází do něj pravidelně 1 – 2x týdně. Je služebně nejstarší dobrovolnici v hospici, o kterém prohlašuje, že je to její druhý domov. Její působení začalo prací na zahradě, pokračovalo asistencí v edukačním centru pomocnou činností v knihovně, vytvářením společnosti pacientům. Dodnes je výraznou pomocí v různých administrativních činnostech a při organizací akcí. Zapojila se také do finanční podpory adoptovaného dítěte Pooji z Indie. Účastní se Základního kurzu pro nové dobrovolníky, při kterých motivuje nové zájemce pro dobrovolnou činnost v hospici. Sama o sobě říká, že do hospice chodí „páchat dobro“ a dále říká: „Jsem vlastně egoistka, protože se sem chodím dobíjet“. Její předností je otevřená upřímnost, která nám pomáhá mít nadhled nad vlastní činnosti.

Jana, 73 let – dobrovolnice v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Oblastní charita Rajhrad

Michalova pomocná ruka pro lidi s postižením

Pan Michal vykonává svou dobrovolnickou činnost v bytě, kde žijí lidé s těžkým mentálním postižením a autismem, práci plní nadstandardně i ve srovnání s kolegy, kteří vy bytě pracují jako zaměstnanci. Již několikrát mu bylo nabídnuto uzavření pracovního poměru, což odmítl s tím, že práce zde pro něj má smysl právě proto, že ji může dělat nezištně bez nároku na odměnu.

Michal, 37 let – dobrovolník Chráněného bydlení sv. Michaela pro lidi s postižením, Oblastní charita Brno

Vlaďka od kastrůlků

Paní Vlaďka pracuje v zařízení Charitní pečovatelské služby od začátku své dobrovolnické činnosti. Náplní její práce je umývání a dezinfikování kastrolků, ve kterých se uživatelům roznáší obědy. Práce na první pohled jednoduchá, ale velice důležitá.  Ona ji vykonává navíc s chutí a precizností.  Stala se platným členem týmu. Vždy je na ni spoleh, pokud nemůže přijít, s předstihem si zajistí náhradu. Ráda si s každým popovídá a vnáší do služby dobrou náladu.

Vladimíra, 50 let – dobrovolnice Charitní pečovatelské služby, Oblastní charita Žďár

Lenka dětem

Lenka má zodpovědný a lidský přístup při práci s malými dětmi od 3 do 6 let ze sociálně vyloučených rodin. Aktivně se podílí na přípravě programu pro děti, které by jinak nebyly téměř vzdělávány. Hrou rozvíjí jejich dovednosti, schopnosti, vědomosti a tvořivost. Je nám oporou a vždy když je zapotřebí najde si na nás čas.

Lenka, 23 let – dobrovolnice sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi Klubíčko, Oblastní charita Jihlava

Spolehlivá Karla

Paní Karla je dobrovolníkem již třetí rok. Její činnost je mnohostranná. Pravidelně pomáhá se zajištěním jednorázových akcí. S její činností se mohli setkat také v denním stacionáři Úsměv, kde se věnovala mentálně postiženým lidem. Nyní pravidelně dochází do domácnosti ke dvěma starším lidem, kterým pomáhá při obstarávání osobních záležitostí. Osvědčila se jako pracovitá, ochotná a svědomitá spolupracovnice, na kterou je spoleh.

Karla, 41 let – dobrovolnice Dobrovolnického centra a sousedské výpomoci, Oblastní charita Třebíč

Láďa se výzvy nebojí

Ladislav je student fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Do hospice přichází 1x za 14 dnů. Jeho motivace, proč přišel pomáhat do hospice, je: „Naplnit potřebu sloužit, je to můj úkol, chci se rozvíjet, chci doprovodit lidi tam, kam jednou budu muset také.“ Dobrovolník Láďa si vybírá především „těžké“ pacienty - opuštěné osoby, osoby zatížené smutkem a bezútěšnosti a těm se snaží přiblížit různými podněty a svou přirozeností a nezištností. Velmi pěkně umí hrát na kytaru a zpívat a tímto taky posloužil při tradičním táboráku. Láďa je zodpovědný a má smysl pro humor. I přes jeho bohatou pracovní a studijní náplň a angažovanost v dalších činnostech v jeho křesťanském společenství si nachází čas a přichází za našimi pacienty.

Video o tom, jak Láďa v hospici pomáhá

Ladislav, 25 let – dobrovolník v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Oblastní charita Rajhrad