Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Michalova pomocná ruka pro lidi s postižením

Pan Michal vykonává svou dobrovolnickou činnost v bytě, kde žijí lidé s těžkým mentálním postižením a autismem, práci plní nadstandardně i ve srovnání s kolegy, kteří vy bytě pracují jako zaměstnanci. Již několikrát mu bylo nabídnuto uzavření pracovního poměru, což odmítl s tím, že práce zde pro něj má smysl právě proto, že ji může dělat nezištně bez nároku na odměnu.

Michal, 37 let – dobrovolník Chráněného bydlení sv. Michaela pro lidi s postižením, Oblastní charita Brno

Vlaďka od kastrůlků

Paní Vlaďka pracuje v zařízení Charitní pečovatelské služby od začátku své dobrovolnické činnosti. Náplní její práce je umývání a dezinfikování kastrolků, ve kterých se uživatelům roznáší obědy. Práce na první pohled jednoduchá, ale velice důležitá.  Ona ji vykonává navíc s chutí a precizností.  Stala se platným členem týmu. Vždy je na ni spoleh, pokud nemůže přijít, s předstihem si zajistí náhradu. Ráda si s každým popovídá a vnáší do služby dobrou náladu.

Vladimíra, 50 let – dobrovolnice Charitní pečovatelské služby, Oblastní charita Žďár

Lenka dětem

Lenka má zodpovědný a lidský přístup při práci s malými dětmi od 3 do 6 let ze sociálně vyloučených rodin. Aktivně se podílí na přípravě programu pro děti, které by jinak nebyly téměř vzdělávány. Hrou rozvíjí jejich dovednosti, schopnosti, vědomosti a tvořivost. Je nám oporou a vždy když je zapotřebí najde si na nás čas.

Lenka, 23 let – dobrovolnice sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi Klubíčko, Oblastní charita Jihlava

Spolehlivá Karla

Paní Karla je dobrovolníkem již třetí rok. Její činnost je mnohostranná. Pravidelně pomáhá se zajištěním jednorázových akcí. S její činností se mohli setkat také v denním stacionáři Úsměv, kde se věnovala mentálně postiženým lidem. Nyní pravidelně dochází do domácnosti ke dvěma starším lidem, kterým pomáhá při obstarávání osobních záležitostí. Osvědčila se jako pracovitá, ochotná a svědomitá spolupracovnice, na kterou je spoleh.

Karla, 41 let – dobrovolnice Dobrovolnického centra a sousedské výpomoci, Oblastní charita Třebíč

Láďa se výzvy nebojí

Ladislav je student fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Do hospice přichází 1x za 14 dnů. Jeho motivace, proč přišel pomáhat do hospice, je: „Naplnit potřebu sloužit, je to můj úkol, chci se rozvíjet, chci doprovodit lidi tam, kam jednou budu muset také.“ Dobrovolník Láďa si vybírá především „těžké“ pacienty - opuštěné osoby, osoby zatížené smutkem a bezútěšnosti a těm se snaží přiblížit různými podněty a svou přirozeností a nezištností. Velmi pěkně umí hrát na kytaru a zpívat a tímto taky posloužil při tradičním táboráku. Láďa je zodpovědný a má smysl pro humor. I přes jeho bohatou pracovní a studijní náplň a angažovanost v dalších činnostech v jeho křesťanském společenství si nachází čas a přichází za našimi pacienty.

Video o tom, jak Láďa v hospici pomáhá

Ladislav, 25 let – dobrovolník v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Oblastní charita Rajhrad

Josef - měřínský král

Pan Josef je patronem Tříkrálové sbírky na Měřínsku. Už od počátku Tříkrálové sbírky je v pozici tříkrálového asistenta a koledníka.  Z počátku pomáhal koordinovat sbírku s panem Zemanem na Velkomeziříčsku – Velkobítešsku - Měřínsku (tzn. cca 70 skupinek).  Asi v roce 2005 na základě domluvy s asistenty a koordinátorem TS se oddělilo Měřínsko od Velkomeziříčska a Velkobítešska a sbírka padla na jeho bedra.  Pan Josef si zaslouží mimořádné ocenění nejen za dlouholetou spolupráci, ale hlavně za zodpovědný a nadšený přístup ke sbírce. Pan Josef je zralý velmi aktivní muž s velkým srdcem, který si vždy najde místo pro pomoc druhým a Oblastní charitě Žďár nad Sázavou.

Josef, 74 let – dobrovolník Tříkrálové sbírky, Oblastní charita Žďár

S Alenkou do terénu

Alena je dobrovolnicí v Centru U Větrníku od 29. 5. 2009. Svou jistotou, bezprostředností a přátelským přístupem si brzy získala důvěru klientů v terénním programu. Klienti se v její přítomnosti cítí bezpečně a nebojí se před ní mluvit i o osobních problémech. Současně však pro ni není problém dodržovat stanovené hranice a svým přátelským, neagresivním, ale důsledným způsobem požadovat totéž od klientů. Za dobu, jíž je dobrovolnicí, se pro své lidské a odborné kvality stala nedílnou součástí terénního týmu. Vzhledem ke spolehlivosti a sehranosti s pracovníkem, je v případě potřeby, možno mnohou komunikaci zjednodušit na gesto či pohled, což je při terénní práci velmi cenná dovednost.

Alena, 23 let – dobrovolnice Centra U Větrníku, Oblastní charita Jihlava

Václav, který neříká NE

Jako dobrovolník je pan Václav velmi obětavý. Přes své postižení a různé zdravotní problémy nikdy neřekne ne. Když je potřeba s čímkoliv pomoci, tak se na něho lze obrátit s jistotou, že vše zařídí. Vozí dětem do Azylového domu Sv. Agáty hračky, oblečení, vymýšlí si pro ně dětské dny atd. Je místní asistent Tříkrálové sbírky za Břeclav, šije dětem kostýmy i do jiných obcí a je toho vůbec spousta, čím se pan Václav zasloužil o dobrý chod Charity. A to vše bez nároku na mzdu a ve svém volném čase.

Václav, 61 let – dobrovolník Oblastní charity Břeclav

Rozálie a její koledníci

Paní Rozálie pomáhala s Tříkrálovou sbírkou již od jejího počátku. Začala ji organizovat v obci Rudice. Postarala se o propagaci sbírky, zapečetění a rozpečetění pokladniček, připravovala koledníky a také s nimi chodila koledovat. Z původně jedné pokladničky, už v této obci chodí 4 skupinky. V letošním roce dokázala namotivovat jinou dobrovolnici a předat tuto službu dál.

Rozálie, 67 let – dobrovolnice Tříkrálové sbírky, Oblastní charita Blansko

Úkaz jménem Jarmilka

Jarmilka je prostě úkaz! Místo toho, aby v době, kdy nemůže sehnat práci, rezignovala, žila si a pracovala ve svém domečku v Ubušínku a starala se pouze o svá vnoučata, rozhodla se být užitečná  ještě někomu dalšímu. Dvakrát do týdne vyráží svým autem do Bystřice, aby navštívila tři z uživatelek Charitní pečovatelské služby a vnesla do jejich každodenního života trochu sluníčka. Popovídá si s nimi, vyslechne jejich trápení, povzbudí je, sdělí jim své nové zážitky, nebo si s nimi zahraje třeba Člověče, nezlob se. Zdánlivě maličkost, ale pro tyto paní, které jsou osamělé a žijí několik let ve svém mikrosvětě, je to obrovský dar. Mohou se každý týden na někoho těšit, mohou se samy cítit pro někoho důležité a chtěné.  Za tu dobu ji přijímají jako blízkého člověka, člena své rodiny, možná  trochu jako dceru. Jarmilka umí být  empatická i taktní, má veselou povahu, která je nakažlivá a nechybí jí vnitřní energie.

Jarmila, 51 let – dobrovolnice Charitní pečovatelské služby, Oblastní charita Žďár