Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Spolehlivá Karla

Paní Karla je dobrovolníkem již třetí rok. Její činnost je mnohostranná. Pravidelně pomáhá se zajištěním jednorázových akcí. S její činností se mohli setkat také v denním stacionáři Úsměv, kde se věnovala mentálně postiženým lidem. Nyní pravidelně dochází do domácnosti ke dvěma starším lidem, kterým pomáhá při obstarávání osobních záležitostí. Osvědčila se jako pracovitá, ochotná a svědomitá spolupracovnice, na kterou je spoleh.

Karla, 41 let – dobrovolnice Dobrovolnického centra a sousedské výpomoci, Oblastní charita Třebíč

Láďa se výzvy nebojí

Ladislav je student fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Do hospice přichází 1x za 14 dnů. Jeho motivace, proč přišel pomáhat do hospice, je: „Naplnit potřebu sloužit, je to můj úkol, chci se rozvíjet, chci doprovodit lidi tam, kam jednou budu muset také.“ Dobrovolník Láďa si vybírá především „těžké“ pacienty - opuštěné osoby, osoby zatížené smutkem a bezútěšnosti a těm se snaží přiblížit různými podněty a svou přirozeností a nezištností. Velmi pěkně umí hrát na kytaru a zpívat a tímto taky posloužil při tradičním táboráku. Láďa je zodpovědný a má smysl pro humor. I přes jeho bohatou pracovní a studijní náplň a angažovanost v dalších činnostech v jeho křesťanském společenství si nachází čas a přichází za našimi pacienty.

Video o tom, jak Láďa v hospici pomáhá

Ladislav, 25 let – dobrovolník v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Oblastní charita Rajhrad

Josef - měřínský král

Pan Josef je patronem Tříkrálové sbírky na Měřínsku. Už od počátku Tříkrálové sbírky je v pozici tříkrálového asistenta a koledníka.  Z počátku pomáhal koordinovat sbírku s panem Zemanem na Velkomeziříčsku – Velkobítešsku - Měřínsku (tzn. cca 70 skupinek).  Asi v roce 2005 na základě domluvy s asistenty a koordinátorem TS se oddělilo Měřínsko od Velkomeziříčska a Velkobítešska a sbírka padla na jeho bedra.  Pan Josef si zaslouží mimořádné ocenění nejen za dlouholetou spolupráci, ale hlavně za zodpovědný a nadšený přístup ke sbírce. Pan Josef je zralý velmi aktivní muž s velkým srdcem, který si vždy najde místo pro pomoc druhým a Oblastní charitě Žďár nad Sázavou.

Josef, 74 let – dobrovolník Tříkrálové sbírky, Oblastní charita Žďár

S Alenkou do terénu

Alena je dobrovolnicí v Centru U Větrníku od 29. 5. 2009. Svou jistotou, bezprostředností a přátelským přístupem si brzy získala důvěru klientů v terénním programu. Klienti se v její přítomnosti cítí bezpečně a nebojí se před ní mluvit i o osobních problémech. Současně však pro ni není problém dodržovat stanovené hranice a svým přátelským, neagresivním, ale důsledným způsobem požadovat totéž od klientů. Za dobu, jíž je dobrovolnicí, se pro své lidské a odborné kvality stala nedílnou součástí terénního týmu. Vzhledem ke spolehlivosti a sehranosti s pracovníkem, je v případě potřeby, možno mnohou komunikaci zjednodušit na gesto či pohled, což je při terénní práci velmi cenná dovednost.

Alena, 23 let – dobrovolnice Centra U Větrníku, Oblastní charita Jihlava

Václav, který neříká NE

Jako dobrovolník je pan Václav velmi obětavý. Přes své postižení a různé zdravotní problémy nikdy neřekne ne. Když je potřeba s čímkoliv pomoci, tak se na něho lze obrátit s jistotou, že vše zařídí. Vozí dětem do Azylového domu Sv. Agáty hračky, oblečení, vymýšlí si pro ně dětské dny atd. Je místní asistent Tříkrálové sbírky za Břeclav, šije dětem kostýmy i do jiných obcí a je toho vůbec spousta, čím se pan Václav zasloužil o dobrý chod Charity. A to vše bez nároku na mzdu a ve svém volném čase.

Václav, 61 let – dobrovolník Oblastní charity Břeclav

Rozálie a její koledníci

Paní Rozálie pomáhala s Tříkrálovou sbírkou již od jejího počátku. Začala ji organizovat v obci Rudice. Postarala se o propagaci sbírky, zapečetění a rozpečetění pokladniček, připravovala koledníky a také s nimi chodila koledovat. Z původně jedné pokladničky, už v této obci chodí 4 skupinky. V letošním roce dokázala namotivovat jinou dobrovolnici a předat tuto službu dál.

Rozálie, 67 let – dobrovolnice Tříkrálové sbírky, Oblastní charita Blansko

Úkaz jménem Jarmilka

Jarmilka je prostě úkaz! Místo toho, aby v době, kdy nemůže sehnat práci, rezignovala, žila si a pracovala ve svém domečku v Ubušínku a starala se pouze o svá vnoučata, rozhodla se být užitečná  ještě někomu dalšímu. Dvakrát do týdne vyráží svým autem do Bystřice, aby navštívila tři z uživatelek Charitní pečovatelské služby a vnesla do jejich každodenního života trochu sluníčka. Popovídá si s nimi, vyslechne jejich trápení, povzbudí je, sdělí jim své nové zážitky, nebo si s nimi zahraje třeba Člověče, nezlob se. Zdánlivě maličkost, ale pro tyto paní, které jsou osamělé a žijí několik let ve svém mikrosvětě, je to obrovský dar. Mohou se každý týden na někoho těšit, mohou se samy cítit pro někoho důležité a chtěné.  Za tu dobu ji přijímají jako blízkého člověka, člena své rodiny, možná  trochu jako dceru. Jarmilka umí být  empatická i taktní, má veselou povahu, která je nakažlivá a nechybí jí vnitřní energie.

Jarmila, 51 let – dobrovolnice Charitní pečovatelské služby, Oblastní charita Žďár