Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Výroční zpráva Diecézní charity Brno - po pětadvacáté

Výroční zpráva Diecézní charity Brno - po pětadvacáté

Po roce Vám opět nabízíme výroční zprávu Diecézní charity Brno. Nejzásadnějšími událostmi v loňském roce byla například uprchlická krize, kdy se Diecézní charita Brno zapojila do jejího řešení na Balkánské cestě a nakonec i v Řecku. Rovněž jsme se podíleli na humanitární pomoci lidem vnitřně přesídleným na Ukrajině z důvodu občanské války. Pokračovala naše pomoc i v Moldavsku a v Rumunsku. Naše činnost nebyla ale o nic méně intenzivní také v tuzemsku.

Zaměřili jsme se například na rozvoj domácí hospicové péče pro těžce nemocné a nevyléčitelné pacienty,
posílili jsme dluhové poradenství pro lidi v dluhové pasti nebo promýšleli strategii, jak se vypořádat s novým sociálním problémem, ve kterém se ocitají lidé bez přístřeší seniorského věku. Pomohli jsme více než 55 tisícům lidi v nouzi – opuštěným seniorům, lidem s postižením, matkám s dětmi v tísni, chudým rodinám, mladým lidem a dětem, cizincům v nouzi a dalším.

Věřím, že budete u této práce pro ty nejpotřebnější, nejchudší a nejpřehlíženější i nadále s námi!

(Z úvodního slova ředitele DCHB)

Výroční zpráva ke stažení (klikněte na odkaz nebo na níže uvedený obrázek)

VZ 2016 front