Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop OCH SDCHBaSB

Pracovníci Správy Diecézní charity Brno a Služeb Brno se ve dnech 31. 05. a 01. 06. 2017 setkali nad tvorbou dílčího strategického plánu. Setkání začalo vypracováním SWOT analýzy, se kterou se dále pracovalo v rámci sestavování jednotlivých oblastí strategického plánu.

UV aktivní dekorace rozzářily jihlavský Nízkoprahový klub Vrakbar

V květnu se konal UV workshop realizovaný Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Vrakbar při Oblastní charitě Jihlava. Akce byla zpřístupněna široké veřejnosti a probíhala v tanečním sále zmíněného zařízení, který byl vyzdoben UV aktivními předměty a projekcí. >>>

26. ročník Samaritán Open už zná svého vítěze

Desítky klientů z azylových domů a nocleháren z celé Moravy se sjely ve čtvrtek 25. května 2017 do Velkého Týnce na Olomoucku, aby se utkaly v tradičním fotbalovém turnaji pro lidi bez domova. Sportovního zápolení se zúčastnilo šest týmů: Charita Olomouc, Azylový dům Samaritán Otrokovice, Charitní dům sv. Františka v Ostravě, Armáda spásy Krnov, Podané ruce Olomouc a Bethel Karviná. Vítězem letošního ročníku se staly Podané ruce Olomouc. V pořadí již 26. ročník pořádalo středisko Samaritán pro lidi bez domova Charity Olomouc.

U-držme se! Šest pražských městských částí se zapojilo do kampaně za udržitelný rozvoj

V rámci projektu Udržitelná města a obce pro rozvoj vznikla kampaň U-držme se! se záměrem pomoci propagovat aktivity odpovědných městských částí, od kterých přišel také nápad ji společně uspořádat. Na ojedinělé akci se v rámci „odpovědných aktivit“ spojilo šest městských částí: Praha 4, 7, 8, 14, 20 a Praha Dolní Počernice.

 

Tvorba dílčího strategického plánu OCH Třebíč

Během květnových setkání 4., 18, 23. a 26. května jsme na OCH Třebíč vytvořili strukturovaný strategický plán, který navazuje na potřeby naší organizace. V analytické části jsme si ve strategických směrech rozdělili hlavní oblasti, které naši organizaci trápí. Těmito oblastmi jsou: pracovníci, financování, vnitřní fungování – opory/brzdy, vnější vztahy, služby. U těchto oblastí proběhla SWOT analýza. Následně u těchto bodů byly vytyčeny strategické směry – cíle tzn. kdo konkrétně bude odpovídat za daný cíl a do kdy bude tento cíl splněn.

Dluhové pasti: náš společný problém

Charita ČR uspořádala 11. května v pražském Evropském domě mezinárodní odbornou konferenci nazvanou „Odstraňme dluhové pasti! Opatření proti předlužení napříč Evropou“, aby opětovně upozornila na problém předlužování jednotlivců a dluhových pastí. Konference se kromě českých řečníků zúčastnili zástupci neziskových organizací z Polska, Litvy, Lotyšska a Německa.

Problémy dětí v měnící se společnosti

Přednáška významného dětského psychologa a psychoterapeuta Jaroslava Šturmy ve čtvrtek 8. 6. 2017 v 15 hod. v Rodinném centru DAMIJÁN v Třebíči na ulici U Obůrky 953. Vstupné dobrovolné. Srdečně zve Raná péče Třebíč  a RC Damiján. 

Tvorba dílčího strategického plánu OCH Žďár

Ve dnech 4., 5., 24. a 25. 5. 2017 se sešla pracovní skupina za účelem tvorby Strategické plánu OCH Žďár. Pracovní skupina nejprve vytvořila SWOT analýzu Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Na základě stanovení silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb vydefinovala oblasti, ze kterých bude tvořen SP OCH ZR. Jedná se o následující oblasti: Služby, Dobrovolníci, Veřejnost, Řízení, Peníze, Lidské zdroje. Cíle byly stanoveny pro oblasti Dobrovolníci, Veřejnost a Lidské zdroje. Během třetího dne setkání byly rozpracovány cíle pro oblasti Služby a Řízení. Poslední den byly nastaveny cíle pro oblast Peníze. Následně došlo k seřazení cílů na časovou osu a úpravu termínů, aby byl plán časově realizovatelný.

Chráněné dílny Znojmo se představily v ČT Dobré ráno

Jak je to v Česku s chráněnými dílnami? To mohli v České televizi, pořadu Dobré ráno vysvětlit Marcel Štěpán a Jana Puchegger Chadalíková z Chráněných dílen Znojmo. Pozvaní měli také příležitost představit svoji chráněnou dílnu a dále například ruční výrobu svíček. 

Charitní dobrovolníci, známe výsledky soutěže!

Soutěž o věcné ceny pro charitní dobrovolníky, kteří měli jakkoli vyjádřit svůj vztah k dobrovolnictví, je u konce. Děkujeme všem za zaslané příspěvky do soutěže. Účastníci zamotali dborné komisi svými dílky hlavu a protože bylo vyhodnocení soutěže opravdu náročné, výsledky jsou k dispozici až nyní. Omlouváme se za zpoždění. Výsledky