Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Jsme neziskovka roku 2016!

Děkujeme Vám za podporu!

,,JÁ CHCI ENERGEŤÁK!“ aneb Víte, co pije Vaše dítě?

,,JÁ CHCI ENERGEŤÁK!“ aneb Víte, co pije Vaše dítě?

S touto větou nebo jí podobnou jste se v poslední době mohli setkat u svého školáka. Některým se tzv. energeťáku dostalo, jiným vyhověno nebylo. Víte ale, že „energeťák“ není jen obyčejnou limonádou? Energetické nápoje totiž obsahují látky, které dětem a mladistvým mohou způsobovat mnohdy i závažné zdravotní potíže.

14. listopadu otevře své dveře veřejnosti nová charitní služba v Rajhradě

Po celý minulý rok jsme Vás slovem i obrazem průběžně informovali o tom, jak v areálu Oblastní charity Rajhrad vyrůstají prostory nové charitní služby - Chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením - osoby s demencí. Nyní Vám s radostí sdělujeme, že služba je nejen připravena pro budoucí klienty, kteří začnou v  novém domě bydlet od 1. ledna 2015, ale již v pátek 14. listopadu otevře své dveře také Vám všem, kteří máte zájem si prohlédnout nové Chráněné bydlení sv. Luisy.

Charita Opava získala titul Neziskovka roku 2014

Charita Opava získala titul Neziskovka roku 2014

Charita Opava je nejlepší velkou neziskovou organizací v naší zemi. V úterý 4. 11. získala cenu Neziskovka roku České republiky pro rok 2014, kterou uděluje pražská Nadace rozvoje občanské společnosti. Cílem ocenění je zviditelnit ty nejlepší a představit příklady dobré praxe neziskových organizací ostatním. S cenou je spojen i finanční příspěvek ve výši 20 000 korun.

Jak předcházet poruchám učení

Jak předcházet poruchám učení

Přednáška pro rodiče v úterý 25.11.2014 v 16.30 hod. na Vltavínské 1376 v Třebíči. Srdečně zve Poradna Ruth Třebíč. Plakát

Město Žďár podporuje prorodinnou politiku

Město Žďár podporuje prorodinnou politiku

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi dostala od města Žďár nad Sázavou finanční příspěvek na svůj provoz. Finanční prostředky z projektu Podpora prorodinné politiky ve Žďáře nad Sázavou využívá rodinné centrum k zajištění svých aktivit.

Ponorka – nízkoprahový klub pracuje s dětmi již od 6 let

Ponorka – nízkoprahový klub pracuje s dětmi již od 6 let

Ponorka – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je jedním ze zařízení Oblastní charity ve Žďáře nad Sázavou, kde působí již 17. rokem. Dříve byla služba poskytována dětem a mládeži ve věku od 13 do 20 let, které prožívají nepříznivé životní situace nebo jsou jimi ohroženy. „Od září letošního roku byla cílová skupina rozšířena a služby poskytujeme dětem již od 6 let.

Akce cihla přinesla lidem s mentálním postižením přes 115 000 kč

Akce cihla přinesla lidem s mentálním postižením přes 115 000 kč

Akce cihla, celostátní sbírka na podporu lidí s mentálním postižením, oslavila v letošním roce 15 let. Brněnská  část Akce cihla se konala v nákupních centrech v Brně v průběhu září a října. Dárci mohli podpořit Kavárnu Anděl - Sociální rehabilitaci, Chráněné bydlení sv. Michaela nebo asistenční službu sv. Rafaela pro lidi s mentálním postižením. Děkujeme!

Výběrové řízení - ředitel Oblastní charity Třeboň

Ředitel Oblastní charity Třeboň, s nástupem od 1. 1. 2015. Popis pracovní pozice a další informace naleznete v tomto článku.

Tradiční výstava centra Včela

Tradiční výstava centra Včela

Včela - centrum aktivizačních služeb pro seniory Vás srdečně zve na
PRODEJNÍ VÝSTAVU

29.10.-2.11.2014 od 9.00 do 16.00 hod.
Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem

Nadační Fond Jistota Komerční banky podpořil Charitu

Nadační Fond Jistota Komerční banky podpořil Charitu

Nadační fond Jistota Komerční banky podpořil dvě služby Diecézní charity Brno celkovou částkou 260 125 Kč. Příjemci pomoci budou uživatelé hospice sv. Josefa Oblastní charity Rajhrad a Charitní ošetřovatelské služby Oblastní charity Znojmo. Děkujeme!