Rozmanitost smíření

vernisáž výstavy prací charitních klientů

Ulička Václava Havla

24. května

Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Jsme neziskovka roku 2016!

Děkujeme Vám za podporu!

Mypracujeme.cz - web, který dává šanci

Mypracujeme.cz - web, který dává šanci

Mypracujeme.cz je nový internetový portál, který má podpořit šance romských uchazečů o zaměstnání. Diecézní charita Brno, která podporuje začleňování romské komunity do většinové společnosti např. prostřednictvím nízkoprahových klubů, se rozhodla tento web podpořit. >>>

Slavíme deset s Kopretinou

Srdečně Vás zveme na oslavu našeho desátého výročí.

Sobota 18.10. 2014 od 14.00 hodin
mše svatá v kostele v Radešínské Svratce,
doprovodný program, koncert Evy Henychové

Koláč pro Domácí hospicovou péči poprvé ve Velkém Meziříčí

Koláč pro Domácí hospicovou péči poprvé ve Velkém Meziříčí

Občanům a návštěvníkům Velkého Meziříčí se letos poprvé představila Domácí hospicová péče Oblastní charity Žďár nad Sázavou akcí nazvanou „Koláč pro Domácí hospicovou péči“.

Nové projekty podpořené z Tříkrálové sbírky na jižní Moravě a Vysočině

Nové projekty podpořené z Tříkrálové sbírky na jižní Moravě a Vysočině

Tříkrálová komise Diecézní charity Brno se opět sešla 1. října. Z předložených projektů schválila například vybavení letního tábora pro děti z ohrožených rodin na Blanensku, nákup kyslíkových koncentrátorů pro pacienty znojemské Charitní ošetřovatelské služby, zdravotní materiál pro Kontaktní centrum pro uživatele návykových látek na Břeclavsku nebo náklady spojené se stěhováním brněnského Denního a přechodného pobytu pro nemocné seniory >>>

Den Charity v Břeclavi

Den Charity v Břeclavi

Letošní ročník oslavy svátku patrona sv. Vincence z Pauly, patrona charity a péče o chudé se konal dne 25. 9. 2014. S nabídkou našich služeb se mohli břeclavští občané seznámit v našem charitním stánku na Pěší zóně u břeclavského gymnázia.

Na Velehradě proběhl již X. ročník formačně vzdělávacího setkání pro nemocniční kaplany

 

Pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a Arcibiskupství olomouckého, ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a za účasti zahraničních hostů (Rakousko – Vídeň, Slovensko – Martin) proběhl ve dnech 29. 9. – 2. 10. 2014 ve Stojanově na Velehradě již X. ročník formačně vzdělávacího setkání nemocničních kaplanů.

Koláč pro Domácí hospicovou péči Třebíč 2014

Koláč pro Domácí hospicovou péči Třebíč 2014

8. 10. 2014 můžete v Náměšti n. O., Hrotovicích, JE Dukovanech a Třebíči přispět desetikorunou na Domácí hospicovou péči Třebíč. Odměníme Vás chutným koláčem. 7.10. 2014 v 9 hod. Vás zveme na přednášku o paliativní péči  v Městské knihovně Třebíč.

Pozvání na akce Týdne sociálních služeb

Pozvání na akce Týdne sociálních služeb

Od pondělí 6. - 12. října 2014 jsme si pro Vás připravili zajímavé programy. Přijďte se podívat, jste vítáni!

Týden sociálních služeb Oblastní charitě Třebíč - programy (dokument Adobe PDF)Týden sociálních služeb Oblastní charitě Třebíč - programy

Klub v 9 funguje i ve Velkém Meziříčí

Klub v 9 funguje i ve Velkém Meziříčí

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví poskytuje terénní a ambulantní služby dospělým lidem s duševním onemocněním. Terénní služba je poskytována na celém okrese Žďáru nad Sázavou a probíhá vždy v přirozeném prostředí uživatelů. Ambulantní službu poskytuje Klub v 9 na pobočkách ve Žďáře nad Sázavou, v Bystřici nad Pernštejnem a už půl roku také ve Velkém Meziříčí.

Nesa opět otevřela své dveře veřejnosti

Nesa opět otevřela své dveře veřejnosti

Ve čtvrtek 25. září 2014 měla veřejnost v rámci Dne Charity příležitost navštívit Denní stacionář Nesa ve Velkém Meziříčí. Této možnosti využilo 260 návštěvníků, kteří získali mnoho nových informací o službě, která je poskytována lidem s mentálním a kombinovaným postižením z Velkého Meziříčí a jeho okolí.