Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2017 v brněnské diecézi

Prozatím uvádíme jen příklad nebo pár za každou oblastní charitu

Oblastní charita Blansko

 • Letní tábory pro všestranný rozvoje dětí a mládeže. Určeno pro děti z Azylových domů a ze sociálně slabých rodin.

Diecézní charita Brno - Služby Brno

 • Založení a rozvoj nové terénní Asistence sv. Františka pro pro přímou pomoc lidem na ulici.
 • Rekonstrukce vyhořelého Domova sv. Anežky pro seniory na Žižkově ulici v Brně
 • Založení domácí hospicové péče, která pomůže lidem nevyléčitelně nemocným v jejich domácím prostředí a poskytne podporu jejich rodinám.

Oblastní charita Břeclav

 • Založení a rozvoj nové terénní služby - Mobilního hospice sv. Martina, Bude pomáhat nevyléčitelně nemocným lidem v jejich domácím prostředí a poskytovat podporu také jejich rodinám.
 • podpora dobrovolných aktivit farních společenství na Břeclavsku pro maminky s dětmi a seniory

Oblastní charita Hodonín

 • Denní centrum a Noclehárna pro lidi bez domova - projektové a stavební práce nového zázemí pro lidi bez domova
 • Podpora rodin s dětmi, které se ocitnou v nouzi

Oblastní charita Jihlava

 • Centrum sociálních služeb Žižkova v Jihlavě - nové zázemí pro matky s dětmi v tísni a nízkoprahový klub pro děti a mládež.

Oblastní charita Rajhrad

 • Mobilní hospic sv. Jana. který pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem v jejich domácím prostředí a poskytuje podporu také jejich rodinám.         

Oblastní charita Tišnov

 • Auto pro terénní služby OCH Tišnov - pro přesuny pečovatelek a zdravotních sester v terénu.
 • Pomoc rodině, která vyhořela

Oblastní charita Třebíč

 • Výstavba nových prostor Domov pro matky v tísni Třebíč a Ranou péči Třebíč pro rodiny s velmi malými dětmi s postižením

Oblastní charita Znojmo

 • Rodinný sociální asistent – pomoc sociálně vyloučeným rodinám na Znojemsku a jejím dětem se specifickými poruchami učení a mentálním postižením

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

 • Záchranná síť pro lidi v nouzi na Žďársku - pomoc lidem v krizové situaci - zajištění materiální pomoci, vedení rozhovorů, zprostředkování kontaktu na další instituce apod. Mzdové a provozní náklady na zajištění služby

 

Děkujeme Vám za podporu Tříkrálové sbírky!