Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Jsme neziskovka roku 2016!

Děkujeme Vám za podporu!

Společně a s nadhledem - kvalitní strategií k rozvoji Diecézní charity Brno

  • Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001990
  • Název programu: Operační program Zaměstnanost
  • Číslo výzvy: 15. 031 Budování kapacit a profesionalizace NNO
  • Příjemce: Diecézní charita Brno
  • Rozpočet projektu: 2. 937 684, 29 Kč
  • Začátek realizace: 1. 8. 2016
  • Konec realizace: 31. 7. 2018
  • Délka projektu: 24 měsíců
  • Odborný garant projektu: Mgr. Ing. Oldřich Haičman

Cílem projektu je vytvořit a implementovat novou strategii Diecézní charity Brno do organizačních jednotek, která bude více reflektovat původní poslání organizace, reagovat na aktuální sociální problematiku a využívat nové trendy v oblasti financování.

Cíl projektu je naplněn v rámci

KA 01 Strategie organizace, poslání (doba realizace 8/2016 - 7/2018)

V rámci organizačních jednotek budou vytvořeny dílčí strategie, které budou naplňovat strategii celé DCHB, za podpory externích expertů.

KA 02 Financování, fundraising (doba realizace 1/2017 – 8/2018)

Za podpory externích expertů dojde k vytvoření jednotné FR strategie na úrovni DCHB a k její implementaci do organizačních jednotek DCHB.

Koordinátor projektu: Ing. Michaela Šrůtková (8bprR3b7TlEE-9enW7c-SbdgT-uk87j7T-M

Logo OPZ barevné

Akce realizované v lednu 2017

Klíčová aktivita Datum a místo konání Název akce
KA01 11. a 31. 01 2017, Vranov Strategický plán Diecézní charity Brno a jeho implementace

 

Akce realizované v únoru 2017

Klíčová aktivita Datum a místo konání Název akce
KA02 1., 2. a 6. 2. 2017, Brno Vzdělávání pro FUNDRAISERY – základy fundraisingu
KA01 13. 2. 2017, Jihlava Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop (OCH Jihlava)
KA01 14. 2. 2017, Brno Podpora při naplňování Strategického plánu DCHB a jeho aplikací do organizačních jednotek
KA01 17. 2. 2017, Břeclav Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop (OCH Břeclav)
KA01 17. 2. 2017, Rajhrad Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop (OCH Rajhrad)
KA02 21. 2. 2017, Brno Poradenství – podpora při tvorbě fundraisingových plánů organizačních jednotek
KA01 22. 2. 2017, Hodonín Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop (OCH Hodonín)

 

Akce realizované v březnu 2017

Klíčová aktivita Datum a místo konání Název akce
KA01 3. 3. 2017, Tišnov Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop (OCH Tišnov)
KA02 7., 8. a 9. 3. 2017, Luka nad Jihlavou Poradenství – podpora při tvorbě fundraisingových plánů organizačních jednotek
KA01 9., 10., 20. a 29. 3. 2017, Hodonín Tvorba dílčího strategického plánu OCH Hodonín
KA01 14. 3. 2017, Třebíč Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop (OCH Třebíč)
KA01 16. 3. 2017, Znojmo Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop (OCH Znojmo)
KA01 17., 27. a 28. 3. 2017, Znojmo Tvorba dílčího strategického plánu OCH Znojmo
KA01 21. 3. 2017, Brno Podpora při naplňování Strategického plánu DCHB a jeho aplikací do organizačních jednotek
KA01 22. 3. 2017, Brno Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop (SDCHBaSB)
KA01 23. 3. 2017, Blansko Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop (OCH Blansko)

 

Akce realizované v dubnu 2017

Klíčová aktivita Datum a místo konání Název akce
KA01 5. a 6. 4. 2017, Blansko Tvorba dílčího strategického plánu OCH Blansko
KA01 6., 7., 20. a 21. 4.2017, Břeclav Tvorba dílčího strategického plánu OCH Břeclav
KA01 10. 4. 2017, Znojmo Tvorba dílčího strategického plánu OCH Znojmo
KA01 11. 4. 2017, Brno Podpora při naplňování Strategického plánu DCHB a jeho aplikací do organizačních jednotek
KA01 18., 27. a 28. 4. 2017, Rajhrad Tvorba dílčího strategického plánu OCH Rajhrad
KA01 26. 4. 2017, Žďár Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop (OCH Žďár)

Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop OCH Břeclav

Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop OCH Břeclav

Workshop proběhl podle propozic. Ze strany zástupce Diecézní charity Brno (Mgr. Michal Novotný, zástupce ředitele DCHB) byla představena Vize Diecézní charity Brno, priority ze Strategického plánu Diecézní charity Brno a koncepce Charitní záchranné sítě.

Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop OCH Jihlava

V pondělí 13. února 2017 se střední a vyšší management spolu se zaměstnanci správy Oblastní charity Jihlava setkali v rámci projektu Společně a s nadhledem. Strategické plánování proběhlo ve školicím středisku ERUDITO v Lukách nad Jihlavou.

Vzdělávání pro fundraisery – základy fundraisingu v Brně

Vzdělávání pro fundraisery – základy fundraisingu v Brně

V rámci celofiremního vzdělávání v oblasti fundraisingu získali v průběhu  minulých seminářů pracovníci Diecézní charity Brno  užitečné statistické údaje o vývoji fundraisingu v ČR i v zahraničí, teoretické informace o členění dárců  včetně  metodiky komunikace. Seminář probíhal 1., 2.  a 6. února v Brně.

Strategie a poslání organizace ve Vranově u Brna

Strategie a poslání organizace ve Vranově u Brna

Dne 11.1 2017 a 31. 1. 2017 proběhla ve Vranově první vzdělávací akce v rámci klíčové aktivity „KA01: Strategie organizace a poslání“. Vedoucí pracovníci na řídících a odborných pozicích společně s Vedením Diecézní charity Brno a s řediteli Oblastních charit byli experty seznámeni s aktualizovaným strategickým plánem Diecézní charity Brno a jeho procesem implementace do organizačních jednotek.