Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Jsme neziskovka roku 2016!

Děkujeme Vám za podporu!

AL PASO Vysočina


  • Tel.: 731 646 923
 
Heliadova 10, Třebíč, 674 01 Vedoucí služby: Mgr. Eliška Klimešová - vedoucí Střediska sv. Josefa

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti
Způsob poskytování: terénní Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Sociální služba AL PASO Vysočina poskytuje terénní program lidem, kteří se vracejí z výkonu trestu odnětí svobody. Nabízí pomoc při odstraňování bariér, které jim brání v sociálním začleňování, a to formou:

  • kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutickými činnostmi a
  • pomocí při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Eliška Klimešová - vedoucí Střediska sv. Josefa Mgr. Michaela Nováková - sociální pracovnice - koordinátor Bc. Aneta Šerychová - sociální pracovnice