Rozmanitost smíření

vernisáž výstavy prací charitních klientů

Ulička Václava Havla

24. května

Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Jsme neziskovka roku 2016!

Děkujeme Vám za podporu!

Ambrela- Komunitní centrum pro mládež


 • Tel.: 568 408 476, 739 389 205
 
L.Pokorného 58/15, Třebíč, 674 01 Vedoucí služby: Bc. Jarmila Liščáková, Dis. - vedoucí Střediska sv. Dona Bosca

Cílové skupiny: osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Poslání

"Umožňujeme mladým lidem v Třebíči, ve věku od 15 – 26 let, kteří jsou nebo mohou být ohroženi nepříznivou životní situací, navazovat vzájemné vztahy, společně trávit volný čas a rozvíjet jejich zodpovědnost a samostatnost.“

Cílová skupina

Mladí lidé, ve věku od 15 – 26 let, kteří:

 • se nachází nebo mohou nacházet v nepříznivé životní situaci, se kterou si neví rady
 • jsou nebo mohou být ohroženi nevhodným chováním (experimentování s drogami, projevy násilí, vandalismus, krádeže…)
 • chtějí vyplnit svůj volný čas
 • chtějí navázat vztah se společenským prostředím
 • chtějí si zvýšit vzdělanostní úroveň
 • chtějí pomoci při hledání zaměstnání, bydlení, a řešení finanční situace

Způsob poskytování: ambulantní forma služby

 

Poskytované služby

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Koordinátor projektu: Bc. Jana Horáková, DiS.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Jarmila Liščáková, Dis. - vedoucí Střediska sv. Dona Bosca Blažena Čapková - technický/provozní pracovník Barbora Čechová, DiS. - koordinátorka zařízení - sociální pracovnice Olga Straňáková, DiS. - pracovnice v sociálních službách