Tříkrálový koncert 2018

1,8 milionu Kč

Děkujeme!

Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Asistenční služba sv. Rafaela


  • Tel.: 731 646 869
 
Žižkova 3, Brno, 602 00 Vedoucí služby: Petr Čevelík - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Osobní asistence sv. Rafaela


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Petr Čevelík - vedoucí zařízení