Rozmanitost smíření

vernisáž výstavy prací charitních klientů

Ulička Václava Havla

24. května

Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Jsme neziskovka roku 2016!

Děkujeme Vám za podporu!

Azylový dům Boskovice


  • Tel.: 516 411 966
 
Dukelská 12b, Boskovice, 680 01 Vedoucí služby: Bc. Jana Augustinová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, oběti obchodu s lidmi
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

užití pračky

užití telefonu

používání vlastní TV

využití lednice na pokoji

vypotřebování většího množství vody

Posláním sociální služby Azylové domy je poskytnout ubytování matkám/ženám s dítětem/dětmi a těhotným ženám (dále jen matky/ženy s dětmi), které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Nabízet jim individuální pomoc a podporu, aby s využitím vlastních schopností vyřešily svou sociální situaci.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Jana Augustinová - vedoucí zařízení