Rozmanitost smíření

vernisáž výstavy prací charitních klientů

Ulička Václava Havla

24. května

Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Jsme neziskovka roku 2016!

Děkujeme Vám za podporu!

Azylový dům pro muže Třebíč


  • Tel.: 568 843 168, 731 646 923
 
Heliadova 10, Třebíč, 674 01 Vedoucí služby: Mgr. Eliška Klimešová - vedoucí Střediska sv. Josefa

Cílové skupiny: osoby se sluchovým postižením, osoby v krizi, osoby bez přístřeší, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Azylový dům pro muže je zřízen pro muže starší 18 let, kteří přišli o domov nebo jsou v krizové sociální situaci.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Pavel Veselý - instruktor Ivo Tesař - pracovník v sociálních službách - instruktor Zbyněk Vejmelka - instruktor Mgr. Otakar Prokeš - koordinátor Azylového domu pro muže Třebíč Zbyněk Dočkal - pracovník v sociálních službách - instruktor Mgr. Eliška Klimešová - vedoucí Střediska sv. Josefa Bc. Aneta Šerychová - sociální pracovnice Eliška Krátká - pracovnice v sociálních službách