Tříkrálový koncert 2018

1,8 milionu Kč

Děkujeme!

Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Azylový dům pro muže Třebíč


  • Tel.: 568 843 168, 731 646 923
 
Heliadova 10, Třebíč, 674 01 Vedoucí služby: Mgr. Eliška Klimešová - vedoucí Střediska sv. Josefa

Cílové skupiny: osoby se sluchovým postižením, osoby v krizi, osoby bez přístřeší, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Azylový dům pro muže je zřízen pro muže starší 18 let, kteří přišli o domov nebo jsou v krizové sociální situaci.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Otakar Prokeš - koordinátor Azylového domu pro muže Třebíč Mgr. Eliška Klimešová - vedoucí Střediska sv. Josefa Bc. Radka Jarošová - pracovnice v sociálních službách Ivo Tesař - pracovník v sociálních službách - instruktor Zbyněk Vejmelka - instruktor Zbyněk Dočkal - pracovník v sociálních službách - instruktor Pavel Veselý - instruktor Bc. Aneta Šerychová - sociální pracovnice Eliška Krátká - pracovnice v sociálních službách