Tříkrálový koncert 2018

1,8 milionu Kč

Děkujeme!

Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

BARÁK nízkoprahový klub


  • Tel.: 568 422 520, 736 529 299, 608 609 466
 
Mládežnická 229, Třebíč, 674 01 Vedoucí služby: Bc. Jarmila Liščáková, Dis. - vedoucí Střediska sv. Dona Bosca

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Posláním PRIMÁRNÍ PREVENCE je usilovat o zvýšení informovanosti v oblasti rizikového chování a pozitivní změnu ve způsobu života u žáků základních škol a studentů středních škol.  


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Jarmila Liščáková, Dis. - vedoucí Střediska sv. Dona Bosca Bc. Kateřina Pánková - koordinátorka služby, sociální pracovnice Mgr. Markéta Machová - koordinátorka nízkoprahového klubu BARÁK Bc. Lenka Procházková - koordinátorka služby, sociální pracovnice Zuzana Jochová - pracovnice v sociálních službách Lucie Balounová - pracovnice v sociálních službách Denisa Tržilová - pracovnice v sociálních službách Bc. Klára Stonáčková - sociální pracovnice