Rozmanitost smíření

vernisáž výstavy prací charitních klientů

Ulička Václava Havla

24. května

Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Jsme neziskovka roku 2016!

Děkujeme Vám za podporu!

BARÁK nízkoprahový klub


  • Tel.: 568 422 520, 736 529 299, 608 609 466
 
Mládežnická 229, Třebíč, 674 01 Vedoucí služby: Bc. Jarmila Liščáková, Dis. - vedoucí Střediska sv. Dona Bosca

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Posláním PRIMÁRNÍ PREVENCE je usilovat o zvýšení informovanosti v oblasti rizikového chování a pozitivní změnu ve způsobu života u žáků základních škol a studentů středních škol.  


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Jarmila Liščáková, Dis. - vedoucí Střediska sv. Dona Bosca Bc. Kateřina Pánková - sociální pracovnice Mgr. Markéta Machová - koordinátorka nízkoprahového klubu BARÁK Lukáš Polakovič - instruktor