Meeting Brno

Obrazy klientů Charity v Divadle Husa na provázku

 

Fotogalerie

Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Jsme neziskovka roku 2016!

Děkujeme Vám za podporu!

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Blansko


  • Tel.: 516 411 400
 
Sladkovského 2b, Blansko, 678 01 Vedoucí služby: Lenka Šebelová - vedoucí služby

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby:

výlety a pobyty

návštěva kulturních akcí

hipoterapie

Poslání služby je zabezpečit uživatelům a jejich dětem plnohodnotné trávení volného času a upevňovat vzájemné vztahy. Terénní a ambulantní formou pomáhat k co nejbezpečnějšímu návratu do běžného života po odchodu z azylového domu. Podporovat rodinu v její samostatnosti a funkčnosti.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Lenka Šebelová - vedoucí služby