Meeting Brno

Obrazy klientů Charity v Divadle Husa na provázku

 

Fotogalerie

Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Jsme neziskovka roku 2016!

Děkujeme Vám za podporu!

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Boskovice


  • Tel.: 604 920 456
 
Dukelská 12b, Boskovice, 680 01 Vedoucí služby: Bc. Jana Augustinová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Posláním Centra “PRO“ Boskovice – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - je návrat rodin s dětmi do běžného života, předcházení kriminality dětí a mládeže na Boskovicku (obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností). Podporujeme a pomáháme rodičům ve zvládání obtížných životních situací. Rodinu podporujeme v její samostatnosti a funkčnosti.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Jana Augustinová - vedoucí zařízení