Rozmanitost smíření

vernisáž výstavy prací charitních klientů

Ulička Václava Havla

24. května

Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Jsme neziskovka roku 2016!

Děkujeme Vám za podporu!

Sociálně terapeutické dílny


  • Tel.: 516 452 147
 
Dukelská 12, Boskovice, 680 01

Způsob poskytování: Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, rehabilitace, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Fakultativní služby: NE

Posláním služby je nabídnout podporu a pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří se vinou svého hendikepu ocitli v nepříznivé sociální situaci. Nabídnout jim zvýšení jejich soběstačnosti a možnost seberealizace prostřednictvím podpory zdokonalování pracovních návyků a dovedností.


Organizace:


Zařízení: