Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Vzpomínka na zahradní slavnost aneb Blansko mnoha tváří

V sobotu 3. září 2011 se v „Centru PRO matku a dítě“, v zařízení Oblastní charity Blansko uskutečnila zajímavá akce, která přilákala zhruba 400 návštěvníků. Cílem bylo přiblížit české veřejnosti tradice a kulturní zvyklosti cizinců, kteří dlouhodobě či trvale žijí na území ČR. Konkrétně se jednalo převážně o mongolskou a vietnamskou komunitu, jejíž členové spolupracují se zdejší Oblastní charitou Blansko.

Zahradní slavnost má v Blansku již dlouhodobou tradici a koná se pravidelně počátkem září. Je určena převážně rodinám s dětmi, kterým od září začínají školní povinnosti. Na přípravě akce se společně podíleli pracovníci Diecézní charity Brno a Oblastní charity Blansko.

V rámci kulturního programu se představilo několik hudebních skupin složených z řad cizinců, kteří pocházejí z různých koutů světa (mj. z Ruska, USA a Kanady). Návštěvníci měli možnost shlédnout židovské tance v podání brněnské skupiny Miriam nebo vystoupení „místní“ Šošůvské scholy. Děti z Mongolska zazpívaly a zahrály divadelní představení, které sklidilo nemalý potlesk. Pak se s nadšením vrhly do her a soutěží, které pro ně připravili pracovníci Charity ve spolupráci s dobrovolníky. Součástí programu byla také tombola s cenami pro děti i dospělé a ochutnávka tradiční asijské kuchyně. Slunečné počasí přispělo k tomu, že akce proběhla v uvolněné a pohodové atmosféře.

Mgr. Pavel Filo

Foto: Richard Bouda