Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Vzpomínka na zahradní slavnost aneb Blansko mnoha tváří

V sobotu 3. září 2011 se v „Centru PRO matku a dítě“, v zařízení Oblastní charity Blansko uskutečnila zajímavá akce, která přilákala zhruba 400 návštěvníků. Cílem bylo přiblížit české veřejnosti tradice a kulturní zvyklosti cizinců, kteří dlouhodobě či trvale žijí na území ČR. Konkrétně se jednalo převážně o mongolskou a vietnamskou komunitu, jejíž členové spolupracují se zdejší Oblastní charitou Blansko.

Zahradní slavnost má v Blansku již dlouhodobou tradici a koná se pravidelně počátkem září. Je určena převážně rodinám s dětmi, kterým od září začínají školní povinnosti. Na přípravě akce se společně podíleli pracovníci Diecézní charity Brno a Oblastní charity Blansko.

V rámci kulturního programu se představilo několik hudebních skupin složených z řad cizinců, kteří pocházejí z různých koutů světa (mj. z Ruska, USA a Kanady). Návštěvníci měli možnost shlédnout židovské tance v podání brněnské skupiny Miriam nebo vystoupení „místní“ Šošůvské scholy. Děti z Mongolska zazpívaly a zahrály divadelní představení, které sklidilo nemalý potlesk. Pak se s nadšením vrhly do her a soutěží, které pro ně připravili pracovníci Charity ve spolupráci s dobrovolníky. Součástí programu byla také tombola s cenami pro děti i dospělé a ochutnávka tradiční asijské kuchyně. Slunečné počasí přispělo k tomu, že akce proběhla v uvolněné a pohodové atmosféře.

Mgr. Pavel Filo

Foto: Richard Bouda