Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

CZ_RO_B_C  MZP_logo_RGB_v2

 

BALTAZAR

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Projekt Baltazar má za cíl předcházet vzniku textilního a oděvního odpadu prostřednictvím rozšíření již vybudované, funkční a sociálně zaměřené sítě sběrných kontejnerů a pořízením svozového automobilu. V centrech třídění a opětovného použití jsou zohledněna sociální hlediska. DCHB úzce spolupracuje s obcemi Jihomoravského kraje, městskými částmi města Brna, Úřady práce, Odborem životního prostředí a sociálními odbory Magistrátu města Brna, Jihomoravského kraje a neziskovou sférou.

Díky realizaci projektu je nově vybudována kapacita pro předcházení vzniku komunálního odpadu. V termínu do 31.10.2018 bude dosaženo cílové hodnoty 300 tun.

Celkové způsobilé výdaje:                 1 722 400 Kč

Dotace EU:                                            1 464 040 Kč (85%)

Příspěvek příjemce podpory:                   258 360 Kč (15%)

 

Datum zahájení realizace projektu:         18. 7. 2017

Datum ukončení realizace projektu:          9. 10. 2017

 

Řídící orgán:                                  Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt:               Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace:                           Diecézní charita Brno