Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Chceme být oporou balkánským zemím, říká zástupce Charity po návratu z monitorovací cesty

Chceme být oporou balkánským zemím, říká zástupce Charity po návratu z monitorovací cesty

Diecézní charita Brno s pověřením Charity ČR odjela od středy 14. do pondělí 19.října na monitorovací cestu týkající se uprchlické krize, aby mohla co nejlépe zacílit svou příští pomoc. Součástí cesty byla také doprava materiální pomoci uprchlíkům.

Charitní tým ve složení Lenka Huberová (Charita Česká republika), Filip Habrman (Diecézní Charita Brno), Martin Zamazal (Arcidiecézní Charita Olomouc) navštívil tato místa:

Slovinsko (Centrála Charita, Ljubjana),  Chorvatsko (Centrála Charita, Zagreb),  Chorvatsko (Camp OPATOVAC, kde se soustředí při vstupu do země uprchlíci),  Srbsko (Centrála Charita, Bělehrad),  Srbsko (Camp Preševo, taktéž příjímací hlavní camp do země), Makedonie (Centrála Charita, Skopje),  Makedonie (výstupní středobod uprchlíků ze země – TABANOVAC).

"Doručili jsme také materiální pomoc. Chceme být oporou balkánským zemím, které se s masivním přílivem musí vypořádat, aby byly uprchlíkům poskytnuty co nejhumánnější podmínky. V současné době se s největší pravděpodobností stane Slovinsko další tranzitní zemí," vysvětluje Filip Habrman, současný koordinátor humanitární pomoci uprchlíkům DCHB. Materiální pomoc - patnáct pytlů ošacení a jídla - byla předána v srbském kempu Preševo.

Po návratu z cesty upřesňuje: „Reagujeme na aktuální vývoj a změny krize na Balkáně (Srbsko, Makedonie). Budeme se snažit v nadcházejících dnech vysláním další humanitární/materiální pomoci vč. pracovníků a případných dobrovolníků přispět ke stabilizaci v tamních krizových oblastech, tj. na hraničních přechodech mezi Srbskem/Chorvatskem a Srbskem/Makedonií. Prioritou humanitární pomoci je podpora tamní Charity a neformálních dobrovolníků, kteří na hraničních přechodech působí bezmála 4 týdny bez organizované pomoci, zejména v oblasti Boroševo v Srbsku.“

Diecézní charita Brno získala mandát za celou Charitu ČR v oblasti koordinace pomoci uprchlíkům v Česku i v zahraničí. Diecézní charita Brno se v posledních měsících intenzivně angažovala v pomoci na maďarsko-srbských nebo srbsko-chorvatských hranicích. Také již 15 let působí v oblasti integrace cizinců v nouzi prostřednictvím služeb Celsuz

Čísla z monitorovací cesty

  • Táborem Opatovac v Chorvatsku denně projde cca 5 000 – 7 000 uprchlíků,
  • Denně jsou z města Tovarnik v Chorvatsku vypraveny 4 vlaky s kapacitou maximálně 7 000 uprchlíků,
  • V Chorvatsku setrvávají migranti v průměru mezi 3 – 7 hodinami,
  • V táboře Opatovac chorvatská Charita poskytuje 4 000 litrů čaje denně,
  • Armáda Chorvatsko poskytuje logistiku infrastruktury (štěrk, stany, lehátka, voda, sprchy) a soukromé společnosti zajišťují úklid kempu,
  • EU poskytla finanční podporu Chorvatsku v rámci migrační krize 190 mil EUR. Transport mezi Továrníkem a Botovo/Žakany na hranicích s Maďarskem je hrazen ze zdrojů chorvatské vlády (měsíční náklady na transport činí 5 mil EUR),
  • V Srbsku mají uprchlíci oficiální povolení k pobytu v zemi do 72 hodin, které obdrží v příjímacím táboře v Preševu. Denně se registruje v příjímacím kempu mezi 7 000 – 8000 uprchlíky,
  • Charita Srbsko zajišťuje v Preševu potravinové a hygienické balíčky v počtu 500 – 1000 ks (nikoliv však pro všechny migranty, ale pouze pro kategorie - ženy s dětmi, mládež do 18 let a kategorie 60+.),
  • Srbská vláda nefinancuje transport uprchlíků, každý uprchlík si hradí přesun skrze zemi z vlastních finančních zdrojů – cena činní na osobu 35 Euro,
  • Tábor v Preševu evidoval do 16. 10. 2015 více jak 200 000 uprchlíků,
  • Makedonská Charita působí zejména na přechodu Tabanovce (tranzitní směr Srbsko/Preševo), kde rozdává uprchlíkům balíčky s jídlem v počtu cca 500 ks,
  • Migranti mohou vstoupit do Makedonie na 72 hodin,
  • Uprchlíci přejíždí vlakem, případně autobusy/taxi. Cesta skrze Makedonii stojí 25 EUR/osoba,
  • V Makedonii zůstávají uprchlíci v průměru mezi 3 – 6 hodinami.

 Děkujeme všem, kteří pomoc uprchlíkům podporují!