Další pomoc pro uprchlíky odjela do Maďarska a Srbska

Další pomoc pro uprchlíky odjela do Maďarska a Srbska

Dnes ráno vyjel tým šesti pracovníků a dobrovolníků Diecézní charity Brno do Srbska, kde budou pomáhat dle potřeby a zejména podporovat činnost Caritas Subotica. Děkujeme dárcům!

Díky velké štědrosti dárců doručujeme do oblasti materiální a zdravotnickou pomoc.

Sbírka na pomoc uprchlíkům pokračuje!