Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Dejme naději 150.000 lidem bez zdravotní péče. Podpořme lékařskou péči v Kurdistánu

Dejme naději 150.000 lidem bez zdravotní péče. Podpořme lékařskou péči v Kurdistánu

Diecézní charita Brno se od počátku uprchlické krize angažuje v organizování pomoci lidem na útěku před válkou. Na podzim 2015 byla pověřena Charitou ČR, aby koordinovala pomoc uprchlíkům na tzv. Balkánské cestě. V roce 2016 vysílala materiální pomoc na podporu činnosti řecké Charity a ve spolupráci s Masarykovou univerzitou vyslala 17 studentů lékařské fakulty MU a 3 lékaře do uprchlického tábora v Řecku. Nyní se brněnská charita rozhodla pomáhat přímo v ohnisku krize, v iráckém Kurdistánu. 

Proč právě Shingal (oblast Ninive, Kurdistán)?

Irácký Kurdistán je oblast sousedící s Tureckem, Sýrií a Iránem. Shingal  představuje město o velikosti Olomouce, původně s velkou etnickou různorodostí (Iráčané, Arabové, Kurdové, Jezídi a křesťané.) V srpnu 2014 bylo však toto město zcela obklíčeno Islámským státem a zničeno, mnoho obyvatel připraveno o život, jiní odvlečeni do otroctví, či sexuálně zneužito.  Islámský stát terorizoval tento region až do listopadu 2015, kdy se podařilo kurdské armádě město úplně osvobodit. ISIL zabil více než 2.000 lidí, 6.000 lidí zajal, 4.500 lidí uprchlo do hor a zbývající populace osídlila uprchlické tábory poblíž měst Duhok a Erbíl.

B. mapaShingal od svého osvobození bylo až dodnes městem duchů, kde operovali pouze kurdští vojáci. V posledních 6 měsících se však do něho začínají vracet celé rodiny. Důvodem k návratu je láska ke svému rodišti, nesnesitelnost života v uprchlických táborech či snaha postavit opět město z popela. I přes všechno utrpení se navrací, usilují o nový začátek, snaží se zapomenout a odpustit. 

Komu Vaše dary pomohou? 

„Jste jediná cizí organizace, která do oblasti může. Každý je za vás vděčný, máte obrovskou důvěru kurské vlády i samotných lidí. Prosím postavte nám nemocnici už kvůli mně, potřebujeme naše lékaře v Shingalu, je to má domovina, moji Jezídi - lidé, které miluji,“ říká během setkání s Diecézní charitou Brno jedna z prvních pacientek - 19 letá žena, jejíž manžel byl před jejími zraky zavražděn ISIL, poté byla prodána jako sexuální otrokyně a popálena žíravinou.  

Kurdistan 13Jak bude Vaše finanční pomoc využita?

V oblasti na rozdíl od jiných postižených regionů nepůsobí žádná světová humanitární organizace, pouze dvě charitativní sdružení (Barzani charity Foundation a Shingala Azad ve spolupráci s Diecézní charitou Brno).  Barzani charity Foundation zajišťuje lidem základní potřeby (voda, jídlo, teplo), Shingala Azad se zaměřuje na zdravotní péči (již funguje Pediatrická klinika pro děti poblíž města Shingal). Diecézní charita Brno ve spolupráci s Shingala Azad se tak nyní zapojuje do přípravy zdravotnického střediska poskytujícího základní zdravotní péči a v budoucnu také do vybudování nemocnice se všemi specializovanými odděleními.

Kurdistan 8Vaše dary budou tedy určeny na pokrytí zásadních pilířů kliniky. Jde o mzdu dvou praktických lékařů do konce roku 2018, nákup léků, léčiv a zdravotnického materiálu. Je potřeba od dárců získat nejméně 3 000 000,- Kč.

Zbytek finančních prostředků (cca. 7,5 mil Kč) se budeme snažit získat prostřednictvím grantů a sponzorů. Rekonstrukce budovy ve městě Shingal, v níž bude lékařská činnost vykonávána, byla již realizována za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR. Od roku 2019 Ministerstvo zdravotnictví Kurdistánu kompletně převezme financování tohoto projektu.

Diecézní charita Brno plánuje vybrat postačující obnos, aby bylo možné velmi účinně pomáhat v nejvíce postižené oblasti Kurdistánu a poskytnout tak lidem naději na bezpečí. Vznik dostatečné zdravotní péče ve městě Shingal může přimět více lidí k návratu. Nebudou tak muset setrvávat v uprchlických táborech či dokonce migrovat tisíce kilometrů do oblastí nezmítaných válkou.

Ředitel Diecézní charity Brno, Oldřich Haičman, který se osobně zúčastnil mnoha humanitárních akcí doma i v zahraničí, dodává: „ Charita, jako služba milosrdné lásky církve bližnímu v nouzi, se vždy snažila a bude dál snažit pomáhat těm nejpotřebnějším bez ohledu napříslušnost k rase, národnosti, vyznání a politickou příslušnost".

V České republice Diecézní charita Brno ročně pomáhá 55 tisícům lidí. Podává pomocnou ruku prostřednictvím humanitárních akcí a sbírek. Za 25 let působení Diecézní charity Brno bylo realizována řada humanitárních aktivit v zahraničí, např. v devadesátých letech po válce ve státech bývalé Jugoslávie a v Kosovu. DCHB od roku 1999 pomáhá lidem na Ukrajině. Dlouhodobě působí v oblasti poskytování zdravotní péče v rumunském Banátu.

Děkujeme, že nám umožníte prodloužit pomocnou ruku i mimo naši zemi. Zdravotní středisko v Shingal může díky Vám ošetřit až 5000 pacientů! 

Číslo konta: 4 211 161 187/6800

Děkujeme Vám!

Kontakt: Filip Habrman, filip.habrman@brno.charita.cz, 731 130 774