Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Charita nadále pomáhá uprchlíkům v Řecku

Charita nadále pomáhá uprchlíkům v Řecku

Charita ČR - Diecézní charita Brno nadále pomáhá uprchlíkům v Řecku. Momentálně se zde jejich počet odhaduje okolo 80 tisíc. Doposud byla pomoc zaměřena na dodávky materiálního vybavení, především zdravotnického materiálu a ve spolupráci s Masarykovou univerzitou na vysílání dobrovolných týmů zdravotníků. Nyní chce Charita podpořit partnera Caritas Řecko a umožnit mu zaměstnání dalšího pracovníka na koordinaci humanitární pomoci.

nahled 17"Během léta jsme vyslali dvě desítky studentů Lékařské fakulty MU do tábora v Aténách. Naše úsilí významně podporuje také velvyslanec ČR v Řecku Jan Bondy. Nyní chceme podpořit našeho partnera Caritas Řecko, aby mohla zaměstnat dalšího pracovníka. Navazujeme rovněž spolupráci s Doctors of the World, abychom započali vysílání profesionálních atestovaných lékařských týmu z ČR do Atén. To vše však nebude možné, pokud nezískáme dostatek financí od dárců a donátorů," říká koordinátor humanitární pomoci Diecézní charity Brno Filip Habrman.

Nový projekt  projekt podporují také řecká ministerstva zdravotnictví a migrace, s kterými je domlouván společný postup.

nahled 9Doctors of the World jsou největší poskytovatelé lékařských humanitárních aktivit v Řecku. Nyní pomáhají Charitě ve zprostředkovávání vstupu českých zdravotnických týmů  do Detenčních zařízení a do tzv. "open center", což je další typ uprchlických táborů v Řecku.

Charita ČR - Diecézní charita Brno chce také podpořit nové sociální středisko řecké charity, které chce zásobovat humanitárním materiálem.

Charita ČR - Diecézní charita Brno je jedinou českou neziskovou organizací svého typu a rozsahu, která v Řecku pomáhá. Děkujeme, že tak můžeme činit i díky Vám!

Lze darovat materiální pomoc a také finanční dar na konto v rámci veřejné sbírky, č. ú.: 4211020050/6800.

Článek na online.Muni: Medici v uprchlickém táboře: Nesoudíme, prostě pomáháme

Foto: Richard Bouda