Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Diecézní charita ostravsko-opavská podpořila sanace v Dolních Domaslavicích

Diecézní charita ostravsko-opavská podpořila sanace v Dolních Domaslavicích

Diecézní charita ostravsko-opavská darovala na konci února 2011 obci Dolní Domaslavice částku 500 tis. korun v souvislosti s odstraňováním následků loňských povodní a jejích doprovodných jevů v Moravskoslezském kraji. Jedná se o další příklad navazující pomoci Charity v kraji.

DMS EMANUEL pomůže lidem s mentálním postižením

DMS EMANUEL pomůže lidem s mentálním postižením

Zasláním DMS EMANUEL na číslo 87 777 můžete podpořit projekt Oblastní charity Blansko "Žijeme pospolu", který má zkvalitnit podmínky pro uživatele služby Emanuel Doubravice. Vaše prostředky budou využity na  rekonstrukční a stavební práce s cílem podpořit soběstačnost uživatelů a jejich častější kontakt s blízkým okolím zařízení a předcházet tak jejich sociální izolaci. 

Otec biskup Vojtěch Cikrle děkuje za Tříkrálovou sbírku 2011

Otec biskup Vojtěch Cikrle děkuje za Tříkrálovou sbírku 2011

Milé sestry, milí bratři, milé děti, na území brněnské diecéze se do letošního jedenátého ročníku Tříkrálové sbírky zapojilo více než deset tisíc koledníků, kterým bych rád aspoň touto formou poděkoval.

Česká nemocnice v Ugandě slaví 4. narozeniny

Česká nemocnice v Ugandě slaví 4. narozeniny

Arcidiecézní charita Praha otevřela českou nemocnici v Ugandě před čtyřmi lety, v únoru 2007 v kraji Buikwe poblíž Viktoriina jezera. Cílem tohoto rozvojového projektu je zpřístupnění zdravotní péče chudým lidem z vesnických oblastí, včetně čtyř tisíc dětí zapojených do programu Adopce na dálku® pražské Charity.

Více než 10 tisíc koledníků vybralo v brněnské diecézi do pokladniček 16,9 milionu korun

Více než 10 tisíc koledníků vybralo v brněnské diecézi do pokladniček 16,9 milionu korun

Tisková zpráva ze dne 28. ledna 2011
(BRNO) 14 dní po ukončení sbírky bylo rozpečetěno téměř 3600 pokladniček z jižní Moravy a části Kraje Vysočina. Dárci do nich věnovali 16,9 milionu korun. Tyto podpoří například pomoc lidem bez domova, lidem s postižením, seniorům nebo i matkám s dětmi v tísni.

Zástupci Charity ČR strávili týden na Haiti

Zástupci Charity ČR strávili týden na Haiti

Ředitel Charity Česká republika Ing. Mgr. Oldřich Haičman a olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner strávili týden na Haiti, kde Charita již rok pomáhá s obnovou po ničivém zemětřesení. Cílem jejich cesty bylo zmonitorovat stávající situaci a zhodnotit dosavadní pomoc.