Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Charitní pouť s otcem biskupem Vojtěchem

Charitní pouť s otcem biskupem Vojtěchem

Ke společnému putování z Bukoviny do Křtin se v sobotu 16. června sešli zaměstnanci Diecézní charity Brno se svými rodinnými příslušníky a kolegy ze Služeb Brno i jiných oblastních charit. Cílem společné pouti bylo poděkovat Bohu za vše dobré, předložit mu to, co nás trápí, a prosit o požehnání a milosti do další naší společné charitní práce.

Odměnou byl poutníkům nádherný výhled na celé Křtiny a hlavně na jejich dominantu - kostel Jména Panny Marie. V této barokní památce celá pouť vyvrcholila, a to slavnostní mší svatou vedenou otcem biskupem Vojtěchem, který je také zřizovatelem Diecézní charity Brno. Během této mše biskup Vojtěch nejen povzbudil všechny účastníky pouti do další práce, ale vyzdvihl i důležitost lásky k bližnímu. Konkrétně ji nastínil na příkladu milosrdného Samaritána, který nebyl lhostejný k pomoci, ale byl vnímavý a citlivý k potřebám bližního.

Po mši svaté následovala beseda s otcem biskupem, na níž odpovídal na otázky přítomných. Převažujícím tématem diskuze bylo opět to, jak mít rád bližního – takového, jaký je. Beseda byla také inspirací k tomu, jak respektovat odlišnosti ostatních a neposuzovat je.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě pouti podíleli. Zvláštní díky patří Oblastní charitě Blansko za koordinaci akce i za možnost vyzkoušet si lukostřelbu a Oblastní charitě Hodonín za připravení výborného občerstvení. Děkujeme také zástupcům Oblastní charity Žďár nad Sázavou za zřízení fotokoutku, Oblastním charitám Břeclav a Znojmo za přípravu dalších aktivit pro děti.

Děkujeme také všem účastníkům, kteří vytvořili jedinečnou atmosféru.