Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Chudobou v Česku je ohrožena pětina mladých lidí

Chudobou v Česku je ohrožena pětina mladých lidí

Více než pětině mladých od 18 do 30 let v Česku hrozí chudoba. V přepočtu by jich mohlo být kolem 300.000. Častěji jsou to ženy než muži. Největší vliv na situaci mladých má jejich rodinné zázemí, vzdělání a také bydlení. Ukázal to průzkum agentury Median pro Charitu ČR. Její zástupci představili své výsledky na tiskové konferenci.

„Dvaadvacet procent mladých lidí je ohroženo chudobou, ale ne z důvodů, které by nás asi napadly, jako je osobní selhání. Je to z velké části zaviněno rodinným zázemím, ve kterém vyrůstali. Dále je to dáno vzděláním, čtyřicet procent mladých lidí se základním vzděláním má problém s chudobou, u vysokoškolsky vzdělaných toto číslo klesá na třináct procent. Třetím důvodem je zkušenost se ztrátou bydlení nebo časté stěhování,“ uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. 

Výzkum se zajímal o lidi ve věku 18 až 30 let a zkoumal příjmovou chudobu, materiální deprivaci i zaměstnanost v domácnostech respondentů. Na základě těchto parametrů vznikl základní obraz o ohrožení chudobou mezi mladými lidmi a charakteristiky, které jsou pro tuto skupinu typické. Z výzkumu vyplývá, že nedostatkem trpí častěji ženy než muži a míra jejich ohrožení chudobou na rozdíl od mužů neklesá s věkem. Nejvíce ohrožení chudobou jsou lidé se základním vzděláním, jichž je v této skupině 45 procent. Chudoba se ale nevyhýbá ani vysokoškolákům – s nouzí se jich potýká celých třináct procent.

Lidé postižení chudobou si příčiny své situace vysvětlují různě. Podle některých hraje roli zejména osobní selhání, podle jiných systémové problémy nebo diskriminace. Během výzkumu se ukázalo, že když mladí lidé mluví obecně, mají větší tendenci vztahovat se k individuálním faktorům a naplňování společenských stereotypů. Ve chvíli, kdy se debata vedla o konkrétních lidech, kterých se chudoba dotýká, převažují jiné způsoby vysvětlení – systémové nebo diskriminační.

Pokud na mladé lidi chudoba dolehne, mají problémy například s nakupováním nábytku nebo zajištěním dovolené. Tu si nemůže dovolit kolem tří čtvrtin dotazovaných. Tito lidé se také častěji pouštějí do rizikových finančních závazků, jako jsou spotřebitelské úvěry nebo půjčky. Celých devět procent mladých lidí ohrožených chudobou je navíc v exekuci nebo insolvenci. Za pozitivní zprávu agentura považuje dobrý přehled o finančních výdajích, kteří mladí lidé mají, i fakt, že i ti chudí mají tendenci spořit si peníze na svou budoucnost.

O tématu informovali:

Idnes: https://zpravy.idnes.cz/chudoba-mladi-lide-ohrozeni-chudobou-pruzkum-fny-/domaci.aspx?c=A180613_114629_domaci_nub

Česká televize: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2509186-petine-mladych-od-18-do-30-let-hrozi-chudoba-casteji-jsou-zeny

Info.cz: https://www.info.cz/cesko/mladi-a-chudi-petina-cechu-od-18-do-30-let-je-ohrozena-chudobou-tvrdi-pruzkum-32115.html

České noviny: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/charita-cr-petinu-mladych-od-18-do-30-let-ohrozuje-chudoba/1631947

Deník: https://www.denik.cz/z_domova/charita-petinu-mladych-od-18-do-30-let-ohrozuje-chudoba-20180613.html