Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Humanitární cesta na pomoc uprchlíkům do Řecka a Makedonie

Humanitární cesta na pomoc uprchlíkům do Řecka a Makedonie

Charita ČR - Diecézní charita Brno nadále pomáhá lidem na útěku v zahraničí, na tzv. Balkánské cestě. Díky vašim darům na konto pro uprchlíky dopravila zdravotnický materiál do Řecka, navázala kontakt s Charitou Řecko a Makedonie.

(foto: RICHARD BOUDA) Zdravotnický materiál byl dopraven do aténské sociální kliniky, která poskytuje zdarma ošetření jak uprchlíkům tak obyvatelům Atén, kteří se ocitli v důsledku krize mimo systém zdravotního pojištění. Pracuje zde 45 dobrovolníků z řad lékařů a farmaceutů.

Dále Diecézní charita Brno navázala spolupráci s řeckou Charitou, která působí v hlavní metropoli, v hotspotech pro urpchlíky, na ostrovech i na řeckomakedonských hranicích. Řecko je nejen prvním přístavem (Pireus - Atény) na evropském kontinentě pro lidi prchající ze Sýrie, Afganistánu či Iráku. Avšak v Řecku zůstává asi 10% migrantů, tzv. ekonomických uprchlíků převážně z afrických zemí, kterým není umožněno dál pokračovat v cestě.

Foto: Richard Bouda

Po doručení humanitární pomoci do Řecka navštívila také tábory na řecko-makedonské hranici (Idomeni, Gevgelie). "Hranice se zde otevírají jen na pár hodin denně, často se však i na několik dní úplně uzavřou. Právo pokračovat v cestě mají lidé ze Sýrie, Afganistánu a Iráku. Pro další zde však cesta končí, musí se vrátit do řeckých Atén, kde jim pomáhá také řecká Charita," vysvětluje Filip Habrman, koordinátor humanitární pomoci Diecézní charity Brno, která je pověřena řešením uprchlické krize Charitou ČR.

Dále zmapovala potřeby makedonské Charity a po cestě navštívila tábory v srbském Preševu a Šidu. Dlouhodobě vysílá také pracovníky a dobrovolníky do tábora na chorvatsko-slovinské hranici (Dobova).

Článek MF Dnes o humanitární cestě.

Rozhovor na vlnách Českého rozhlasu o podniknuté pomoci.

Reportáž České televize o působení Charity na pomoc uprchlíkům v pořadu Křesťanský magazín.