Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Jihomoravský kraj znevýhodňuje pracovníky preventivních sociálních služeb

Jihomoravský kraj znevýhodňuje pracovníky preventivních sociálních služeb

Tisková zpráva (Brno. Jihomoravský kraj) Ministerstvo práce a sociálních věcí uvolnilo 823 mil. Kč na zvýšení platů v sociálních službách. Vláda ČR schválila navýšení platů v sociální sféře o 23 % již od července a o dalších 10 % od listopadu 2017. MPSV uvádí v tiskové zprávě, že dotace ze státního rozpočtu je účelově určena na dokrytí osobních nákladů pro všechny sociální služby zařazené do sítě sociálních služeb kraje. Jihomoravský kraj ale tyto prostředky použil pouze do služeb sociální péče, které sám ve velké míře poskytuje.

Bozice-0016Ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman k tomu dodává: "Vnímáme to jako velkou nespravedlnost, jsme přesvědčeni, že nárůst mezd si zaslouží všichni pracovníci, tedy i pracovníci ve službách sociální prevence a sociálního poradenství. Jsou to služby, které často nemají další zdroje financování, jakými jsou příjmy od uživatelů, nebo dárců a sponzorů. Pracovníci vykonávají své povolání často v obtížných podmínkách, pracují s lidmi bez domova, drogově závislými, vyloučenými osobami, seniory a s rodinami s dětmi. Jsem přesvědčen, že i oni si zaslouží být oceněni stejně jako pracovníci ve službách péče”.

Služby sociální prevence a poradenství jsou totiž ve velké míře poskytovány nestátními neziskovými organizacemi, právě ony tedy na způsob rozdělení nejvíce doplatí.

V ČR je čtrnáct systémů poskytování dotací na sociální služby

Finanční prostředky od MPSV od roku 2015 rozdělují kraje. Vládě se nepodařilo sjednotit pravidla, podle kterých kraje finance rozdělují. V ČR je 14 systémů poskytování dotací na sociální služby. Pro poskytovatele vykonávající služby ve více krajích je tak situace komplikovaná a administrativně náročná. "Navíc je zde patrný rozpor, kdy kraje prostředky rozdělují, kontrolují jejich využití, a přitom také samy služby poskytují”, dodává ředitel Haičman.

Diecézní charita Brno poskytuje 150 sociálních, zdravotních a humanitárních služeb v kraji Jihomoravském a částečně i v Kraji Vysočina, zaměstnává 1 450 stálých pracovníků, spolupracuje s 15 tisíci dobrovolníky a ročně pomůže 50 tisícům lidí v nouzi.

Více na www.dchb.charita.cz.

Celá tisková zpráva ke stažení

Foto: Richard Bouda ze služeb Sociální rehabilitace Blansko a Rodinný sociální asistent Znojmo

Kontakt: Ivana Němcová, mobil: 731 800 862