Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Brněnský Koláč pro hospic vynesl přes 92 tisíc Kč. Děkujeme!

Brněnský Koláč pro hospic vynesl přes 92 tisíc Kč. Děkujeme!

Diecézní charita Brno uspořádala další ročník Koláče pro hospic. Jedním z tradičních míst jeho konání je Brno. Kromě stánkového prodeje se zde Koláč pro hospic poprvé konal formou pozvání do brněnských firem. Po rozpečetění sbírkových kasiček bylo sečteno 92 509 Kč darů. Výtěžek podpoří lidi s nevyléčitelným onemocněním a jejich rodiny, kterým pomáhá charitní hospicová péče. Děkujeme brněnské veřejnosti, brněnským firmám a jejich zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří Koláč pro hospic podpořili!

2017_Kolac 35Výtěžek letošní sbírky na území města Brna byl 92 509 Kč. Dary budou využity na nákup kompenzačních zdravotních pomůcek pro brněnskou Domácí hospicovou péči.

Koláč pro hospic je sbírka s dlouholetou, zhruba desetiletou tradicí. Začínala jako osvětová akce Oblastní charity Rajhrad, která měla zvýšit povědomí veřejnosti o péči pro lidi s nevyléčitelným a dlouhodobým onemocněním. Později se k tomuto záměru připojilo sbírání darů a akce se rozšířila i do dalších oblastí brněnské diecéze jako je Blansko, Tišnov nebo Třebíč.

Řada rodin i jednotlivců má zkušenost s fyzicky i psychicky náročnou péčí o odcházejícího blízkého člověka a ví, jak hodnotnou službu může poskytnout hospicová péče, ať už jde o kamenné zařízení nebo mobilní hospic, který navštěvuje domácnosti. 

"Je potěšující, že se během let konání Koláče pro hospic stále více naplňuje původní účel akce a že se obeznámenost veřejnosti s podstatou hospicové péče skutečně zvýšuje. Dozvídáme se o tom nejen na základě našich rozhovorů s návštěvníky sbírkových stánků, ale potvrdilo to i naše letošní pozvání do řady významných brněnských firem. Děkujeme všem, kteří tuto službu, ať už jakoukoli formou podporují", sděluje svoji zkušenost ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

2017_Kolac 20Děkujeme firmám HartmannRed Hat a Ysoft za laskavé přijetí ve svých provozech a podpoření hospicové péče.

Děkujeme také firmě Kollmorgen za přijetí a personální podporu akce. Její skvělí zaměstnaci v roli dobrovolníků podpořili Koláč pro hospic poté, co se již v září zapojili ve stejné roli do Dne Charity.

Děkujeme za skvělé tradiční moravské koláče z dílny brněnské pekárny Delta!

 

Výsledek Koláče pro hospic v Rajhradě, Šlapanicích a Židlochovicích.

Charitní hospicovou péči můžete i nadále podpořit zasláním daru na:

Číslo sbírkového účtu.: 158 374 16 21/0100, v.s.: 121

Děkujeme za vaši lidskost a podporu!

I díky vám mohou lidé opustit tento svět obklopení láskou a péčí.