Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Mypracujeme.cz - web, který dává šanci

Mypracujeme.cz - web, který dává šanci

Mypracujeme.cz je nový internetový portál, který má podpořit šance romských uchazečů o zaměstnání. Diecézní charita Brno, která podporuje začleňování romské komunity do většinové společnosti např. prostřednictvím nízkoprahových klubů, se rozhodla tento web podpořit. >>>

Co je cílem nového portálu?

"Na námi spravovaném webu mypracujeme.cz vzniká databáze klientů, ve které jednotliví uchazeči o práci nabízí své služby v jednoduchých, přehledných profilech. Naše snaha je a dlouhodobě bude, motivovat zaměstnavatele po celé republice k návštěvě těchto stránek a vybírání si uchazečů o zaměstnání z databáze. Máme již řadu spolupracujících zaměstnavatelů a budeme jejich množství nadále rozšiřovat". říká Jan Kudlík, koordinátor projektu Ethnic friendly zaměstnavatel

Ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman dodává: "Diecézní charita Brno se rozhodla tento projekt podpořit, protože si uvědomuje, že problémy etnických menšin často pramení z předsudků a nedůvěry většinové společnosti. Cílem webu je s touto nedůvěrou bojovat".

Charita s romskou komunitou dlouhodobě spolupracuje

Diecézní charita Brno nabízí své služby především romské mládeži prostřednictvím komunitních center a nízkoprahových klubů: "Charitní aktivity jsou zaměřeny především na podporu romské komunity formou volnočasových a vzdělávacích aktivit, práce v terénu, poradenství a podpory dialogu. Důraz je kladen na práci s dětmi, mládeží a rodinami", doplňuje Vladislav Hamršmíd, vedoucí ERKa - nízkoprahového klubu pro děti a mládež Oblastní charity Jihlava

Jak se bude Diecézní charita Brno na novém portálu podílet?

Diecézní charita Brno se stala partnerskou organizací mypracujeme.cz a bude mít možnost vkládat do systému profily klientů i s doplněním záruky za tyto klienty a tím motivovat zaměstnavatele k výběru uchazečů o práci.

Web podpořila také řada velkých zaměstnavatelů jako Fakultní nemocnice Brno nebo stavební firma OHL ŽS.

Věříme, že web splní svůj účel a řada uchazečů dostane šanci ukázat své schopnosti!