Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Obrazy charitních klientů na Meetingu Brno

Obrazy charitních klientů na Meetingu Brno

Jak si představují smíření a jak ho vizuálně vnímají lidé bojující se životními překážky? Přijďte si prohlédnout sérii obrazů vytvořených lidmi v nouzi, kterým Diecézní charita Brno pomáhá. Autoři artefaktů jsou například lidé s mentálním postižením, s duševním onemocněním, senioři, matky s dětmi v tísni, lidé bez přístřeší ad.  Vernisáž výstavy začíná 24. května, v 18.15 hod., v Uličce Václava Havla.

výstava plakát_Meeting

Na výstavě můžete vidět práce klientů brněnských charitních služeb jako jsou Denní stacionář Effeta, Chráněné bydlení sv. Michaela (obojí pro lidi s mentálním postižením a autismem), Chráněné bydlení sv. Anežky, Centrum Celsuz (obojí pro lidi s dlouhodobým onemocněním) nebo Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni.

Stránky Meeting Brno

Těšíme se na Vaši návštěvu!