Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Podpořte lidi s mentálním postižením a autismem

Podpořte lidi s mentálním postižením a autismem

Podpořte pomoc Diecézní charity Brno lidem s mentálním postižením a autismem z pohodlí svého domova on-line! Děkujeme.

V Chráněném bydlení sv. Michaela v Brně bydlí dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením a autismem v malých domácnostech na několika místech v Brně. Osobní asistenti jim pomáhají zvládat vše, na co kvůli svému postižení nestačí sami. Domácnosti mají rodinný charaktera jejich obyvatelé se podílejí na jejich chodu. Ve všedních dnech  navštěvují chráněné dílny nebo stacionáře, volný čas tráví podle svých zájmů, zapojují se do života ve městě.

Bez osobních asistentů by však tento pro nás běžný a samozřejmý způsob života nemohli tito lidé žít. Darujte jim tedy pocit lidské důstojnosti a štěstí!