Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Postní almužna v Brně podpoří charitní služby i humanitární pomoc

Postní almužna v Brně podpoří charitní služby i humanitární pomoc

Almužna v postním období je tradicí, ale i darem pro ty, kteří přispívají: lidé mají možnost to, co si odřekli v postním období, věnovat na pomoc bližním v nouzi.

Papírové pokladničky „postničky“ plnili věřící v období od Popeleční středy 14. února do druhé Velikonoční neděle 8. dubna. Specifikou této sbírky je skutečnost, že každý mohl sám vybrat účel, na který bude výtěžek věnován a vyznačit jej přímo na pokladničkách.  Akce se konala s doporučením České biskupské konference a přispěje těm, kteří to podle mínění svých bližních nejvíce potřebují.

Letošní Postní almužna v Brně skončila výsledkem 57 583 Kč, které se shromáždili ve 164 postních papírových krabičkách. Prostředky budou využity především na pomoc lidem s mentálním postižením a autismem a lidem bez domova nebo na humanitární pomoc. Děkujeme Vám!

Postní almužna 2018 v Brně podpoří tyto projekty

Effeta - denní stacionář pro lidi s mentálním postižením a autismem

 27 273 Kč

Chráněné bydlení sv. Michela pro lidi s mentálním postižením a autismem

 5 726 Kč 

Služby pro lidi bez domova Bratislavská

3 785 Kč

Domov pokojného stáří Kamenná

 574 Kč

Celsuz - Služby pro cizince v nouzi

 1 580 Kč

Humanitární pomoc

 2 730 Kč

Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni

 2 922 Kč

Projekty vybraných farností

 6 380 Kč

Diecézní charita Brno

 6 613 Kč

 Celkem

57 583 Kč