Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Stávka sester: Červenou mašličkou upozorňují na krizi ve financování péče o pacienty

Stávka sester: Červenou mašličkou upozorňují na krizi ve financování péče o pacienty

Drobná červená mašlička, velký symbol toho, jak jsou zdravotní sestry svázané s pacienty, kteří je potřebují, se od úterý 2. dubna stane znakem sílící nespokojenosti zdravotníků s podfinancováním jejich práce.

Stávková pohotovost zdravotních sester, do níž se zapojili kromě Charity také zástupci Asociace domácí péče a Česká asociace sester – sekce domácí péče a odborná společnost Gratia Futurum 913, trvá již od srpna loňského roku. Za oprávněnou ji považuje také Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. Stávková pohotovost má upozornit na problémy s financováním zdravotnických výkonů zdravotními pojišťovnami i na další problémy v současném systému zdravotnictví.

K podpoře stávky se připojuje také Diecézní charita Brno. „Vyjadřujeme tak solidaritu se zdravotními sestrami, jejichž práce je nesmírně potřebná všude a zároveň je velice náročná. Přesto dnes a denně vidíme, že domácí zdravotní péče je dlouhodobě podfinancovaná. Nemůžeme tak sestrám nabídnout dostatečně motivující finanční ohodnocení za jejich práci, mnohé tak hledají lépe placená místa jinde,“ shrnuje situaci ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Domácí péče je v České republice poskytována od roku 1991. Pomohla nejen pacientům, ale i jejich rodinám, které se o své blízké chtějí starat. Pro stát a zdravotní pojišťovny ve srovnání s pobytem v nemocnici nebo v některém z lůžkových zařízení dlouhodobé péče jde o nejlevnější variantu. A právě tato forma služeb je teď v ohrožení také kvůli zdravotním pojišťovnám, které ji oproti nemocnicím znevýhodňují. Pojišťovny totiž v mnohých případech proplácejí jen část výkonů, které zdravotníci provedou.

Na poskytovatele totiž zdravotní pojišťovny uplatňují tak zvanou regulaci, která výslednou výši vyplacených peněz sníží. Regulovat indikované, tedy lékařem stanovené výkony sestrám domácí zdravotní péče, je nesmyslné a nespravedlivé. „My si pacienty nevybíráme, proto máme často ty nejtěžší případy, k nimž je třeba jezdit několikrát denně. A neurčujeme si ani, které výkony máme provést: stanovuje je pacientův ošetřující lékař a zákon nás zavazuje, abychom je provedli,“ uvádí ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Červená mašlička, kterou mnohé sestry doplní své stejnokroje, je také připomínkou toho, že sestry nemohou ani ve stávce na jediný den svou práci opustit. Jejich pacienti je potřebují.