Projekt Baltazar

Tento projekt je spolufinancování Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt Baltazar má za cíl předcházet vzniku textilního a oděvními odpadu prostřednictvím rozšíření již vybudované, funkční a sociálně zaměřené sítě sběrných kontejnerů a pořízením svozového automobilu. V centrech třídění a opětovného použití jsou zohledněna sociální hlediska. Diecézní Charita Brno úzce spolupracuje s obcemi Jihomoravského kraje, městskými částmi města Brna, Úřady práce, Odborem životního prostředí a sociálními odbory Magistrátu města Brna, Jihomoravského kraje a neziskovou sférou. 

Celkové způsobilé výdaje: 1 722 400 Kč
Dotace EU: 1 464 040 Kč (85%)
Příspěvek příjemce podpory: 258 360 Kč (15%)

Datum zahájení realizace projektu: 18. 7. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 9. 10. 2017

Řídícím orgánem: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Diecézní charita Brno