Koláč pro hospic v Hodoníně

Podpořte Mobilní hospic sv. Filipa Neri a odneste si za odměnu sladký koláč!

Kde najdete naše stánky 6. října 2021

  • hlavní stánek u světelné křižovatky v centru Hodonína
  • další prodejní místa: před oběma Kauflandy, před Albertem, před hlavním nádraží v Hodoníně

Podpořte hospic online platbou

Za necelou minutu nám pomůžete pomáhat díky zabezpečené platební bráně Pays (poskytovatelem je AXIMA s.r.o.):

Pro získání potvrzení o daru vyplňte během zadávání platby svůj email a po jejím dokončení odešlete formulář, který se zobrazí na našem webu. Jinak nejsme vaši platbu schopni identifikovat a nebudeme vám moci potvrzení vystavit.

Podpořte hospic bankovním převodem

číslo sbírkového účtu: 42 00 06 59 31/ 6800

variabilní symbol: 423

KH_Hodonín

Přispět můžete jednorázově nebo opakovaně a dlouhodobě tím, že zadáte trvalý příkaz. Pro vystavení potvrzení o daru, uveďte do zprávy pro příjemce své kontaktní údaje. 

Koláč pro hospic do vaší firmy

Jste firma působící na hodonínsku a chcete hospicové koláče pro vaše zaměstnance? Přivezeme vám je! Stačí se domluvit s koordinátorkou q8Ay_YSSVvdjcKkhVvbjcLbc-oBE, tel: +420 737 234 077.  

Z Mobilního hospice sv. Filipa Neri

Po telefonátu dcery jsme přijali do Hospicové péče klientku po operaci mozku s inoperabilním nádorem mozku. Klientka 2 roky ležela v nemocnici a lékař v nemocnici nechtěl klientku pustit do domácího prostředí z důvodu vážného zdrav. stavu a komplikované péče odborným personálem. Klientka byla zcela odkázana na péči druhé osoby. Nekomunikovala, byla nepohyblivá, neschopná spolupráce-kvadruplegička, spastická, dýchala přes tracheostomii, trvale napojena na oxygenátor, kanyla TS často neprůchodná – bylo nutno často odsávat hleny elekt.odsávačkou i vícekrát denně, měla zavedenu močovou cévku, trvale inkontinentní, občas s průběhy epileptických záchvatů a s dekubity.

Pečující dcera měla obavy, zda komplexní 24 hod péči denně zvládne, a zda péči zvládne tým Domácího hospice sv. Filipa Neri. Postupně jsme naučili pečovat i manžela klientky, nastala vzájemná důvěra rodiny, sester + lékaře + pečovatelek, kteří pravidelně do rodiny docházeli a doprovázeli klientku na poslední cestě životem. Rodina se připravila na nezvratný stav klientky, postupně docházelo ke smíření a klidnému průběhu všech návštěv personálu, kteří péči zajišťovali. Úmrtí klientky proběhlo ve spánku, v klidu a pohodě. Rodina byla zcela vyrovnána a připravena na smrt maminky, manželky v domácím prostředí, v její posteli.

Po úmrtí klienty nám bylo sděleno dcerou, že vůbec nevěřila, že péči o maminku zvládne, a že ji hlavně po odborné stránce zvládne tým Domácího hospice. Opak byl pravdou a dcera byla ráda, že maminka mohla zemřít doma.

Více informací o Mobilním hospici sv. Filipa Neri

Charitní hospicovou péči podporuje Jihomoravský kraj.