Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Den Charity

Ve dnech kolem svátku sv. Vincence z Pauly (27. září) jednotlivé Charity pořádají společenské a kulturní akce pro veřejnost – koncerty a hudební vystoupení, výstavy a divadelní představení, při kterých současně představují svoji činnost. Často také pořádají dny otevřených dveří ve svých zařízeních pro mládež, lidi s postižením nebo ohrožené vyloučením a pro seniory. Akce nejsou provázeny žádnou finanční sbírkou. 

 

Akce v brněnské diecézi

Informace o Dni Charity 2019 v jednotlivých Oblastních Charitách DCHB zde najdete již brzy.

Sledujte nás také na Facebooku!

 

Den Charity a sv. Vincenc

Nápad představit Charitu se zrodil v roce 2004 na jižní Moravě. Čeští a moravští biskupové v roce 2008 oficiálně vyhlásili den 27. září (sv. Vincence z Pauly) jako Den Charity.

Vincenc z Pauly (1576–1660), kněz, který zasvětil život práci pro chudé. Jeho heslem bylo: „Bratři! nemilujme slovem a jazykem, ale skutkem a pravdou.“ (Nový zákon, 1 Jan 3.18) 
Za válek 1648–1653 například zorganizoval rozsáhlou pomoc pro zpustošené kraje – za pomoci tištěných letáků se zprávami o utrpení zbídačeného obyvatelstva shromáždil v Paříži finanční milodary. Za ně byly nakoupeny potraviny a oděvy a pomocí misionářů rozdělovány chudým v postižených oblastech. 
Vincenc založil řadu charitativní organizací, zejména Kongregaci dcer křesťanské lásky (s Louisou de Marillac, která byla později svatořečena) a Kongregace kněží misionářů (lazaristé). V roce 1737 jej papež Kliment XII. prohlásil za svatého.