Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Po stopách brněnského Dne Charity

Po stopách brněnského Dne Charity

Během Dne Chyrity v Brně rozdávaly obrovolnice - studentky gymnázia a střední odborné školy pedagogické kolemjdoucím malou pozornost, kterou věnovala Charitě firma Biogena. V odpoledních hodinách následoval na Moravském náměstí happening, jehož výsledkem byl barevný řetěz papírových stop.

Na každou papírovou stopu mohli návšetvníci charitního stánku na Moravském náměstí napsat krátké přání pro lidi v nouzi. Ve výsledku se sešlo okolo stovky popsaných papírových stop. Děkujeme za zapojení do akce a za přání!

Děkujeme studentkám Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické Brno!

Děkujeme firmě Biogena za dar v podobě porcovaných ovocných čajů! 

Den Charity slavili také dnem otevřených dveří v Chráněném bydlení sv. Michaela

 

hlavicka Den Charity

Co je to Den Charity?

Den Charity je celostátní akce, která probíhá v průběhu měsíce září a počátkem října 2016, během které pořádají místní Charity osvětové a kulturní akce. Cílem kampaně je poděkovat za celoroční podporu příznivcům Charity, seznámit širokou veřejnost s činností a posláním Charity, případně představit zájemcům jednotlivá pracoviště a charitní zařízení, ale třeba také poradit či nasměrovat jedice v těžkých životních situacích.

Den Charity probíhá již od roku 2004. Každoročně připadá na 27. září, den připomínky sv. Vincence z Pauly. Konkrétni akce se konají vždy v termínu, který vyhovuje místním charitám.

Související galerie