Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

PosláníFoto: Richard Bouda

Posláním Diecézní charity Brno je služba milosrdné lásky církve bližnímu svému v nouzi bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, vyznání a politickou příslušnost.

Diecézní charita Brno vyvíjí svou činnost především v oblasti sociální a zdravotní péče, tuzemské i zahraniční humanitární pomoci a v podporování základních lidských práv a svobod.

Finanční a hmotné prostředky získává Diecézní charita Brno od dárců, orgánů státní správy a místních samospráv, z církevních sbírek, od nadací a nadačních fondů, z výnosů vlastní činnosti a benefičních akcí.

Veřejný závazek

Jsme křesťanská organizace pomáhající lidem, kteří si pomoci nemohou, a podporující samostatnost těch, kteří si pomoci neumí.

Vize Diecézní charity Brno 2022

Diecézní charita Brno (DCHB) je v místech svého působení funkční záchrannou sítí pro ty nejpotřebnější. Tato záchranná síť:

 1. je určena zejména lidem, kterým nikdo jiný nepomáhá;
 2. poskytuje pomoc nebo nasměrování všem potřebným, kteří ji vyhledají;
 3. aktivně vyhledává lidi v nouzi, kteří si o pomoc sami říci nedokážou nebo neumí;
 4. pracuje s lidmi, kteří potřebují okamžitou pomoc i s těmi, kteří potřebují dlouhodobou péči nebo doprovázení;
 5. aktivně řeší tíživé situace jednotlivců nebo skupin, na které veřejný systém nereaguje.

Svoji činnost DCHB vykonává v souladu se čtyřmi základními hodnotami - pravdou, svobodou, spravedlností, láskou.

Pro každého zaměstnance i klienta je k dispozici oslovující a funkční nabídka duchovní služby.

Všechny činnosti jsou vykonávány s ohledem na to, že Charita je součást církve. Vedoucí pracovníci jsou nositeli křesťanských hodnot, zajištují propojení s církví a respektují její učení.

Struktura Diecézní charity Brno

Odborné kolegium DCHB

Odborné kolegium DCHB je odborným poradním orgánem ředitele DCHB. Usiluje o zlepšení kvality a efektivitu činnosti v dané oblasti výměnou a předáváním informací, sdílením zkušeností, tvorbou vodítek pro hodnocení a zlepšování kvality v dané oblasti, realizací kontrolních mechanismů ke sledování kvality, společným plánováním rozvoje a mezidiecézní spoluprácí v dané oblasti.

Odborné kolegium je složeno z kolegií jednotlivých odborností - sítí projektů DCHB, které spojuje stejná, nebo obdobná oblast poskytovaných služeb:

 • Kolegium zdravotnických činností
 • Kolegium azylových domů
 • Kolegium nízkoprahových služeb
 • Kolegium poradenství, krizové pomoci a terénních programů
 • Kolegium služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Kolegium služeb na podporu tělesného a duševního zdraví
 • Kolegium prevence rizikového chování
 • Kolegium prorodinných služeb
 • Kolegium sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Novodobá historie DCHB

Historie Charity před rokem 1990