Sousedská výpomoc

Jedná se o nový projekt Diecézní charity Brno. Jeho cílovou skupinou jsou např. osamělí senioři, osoby s různým typem postižení. Mnoho takových lidí by uvítalo možnost občas s někým vyrazit ven na procházku, do kavárny, nebo si jen tak popovídat, třeba nad starými fotografiemi. Naším cílem je, aby se tyto osoby necítily tak samy a alespoň jednou týdně jim někdo zprostředkoval kontakt se světem, nabídl jim svou pozornost a vlídné slovo.

Kdy to probíhá?

Vše je založeno na dohodě mezi vámi a klientem, aby byly obě strany spokojené.  Mělo by se jednat přibližně o 2 hod. týdně nebo jednou za 2 týdny.