Společenská odpovědnost firem

Zprostředkujeme vašemu pracovnímu týmu dobrovolnický den u nás.

  • Firemní dobrovolnictví - jednorázové manuální aktivity (malování stěn, laviček, sekání trávy,…)
  • Firemní dobrovolnictví - organizační výpomoc na našich akcích (sbírky,…)
  • Uspořádání sbírky ve vaší firmě (sběr potravin, šatstva,…)
  • Finanční podpora naší organizace. V případě darování může také dárce využít odčitatelnou položku snižující základ daně z příjmů.
  • Umístění letáčku o dobrovolnictví ve Vaší firmě
  • Věcné dary pro náš provoz
  • Náhradní plnění: Dceřiná společnost Sansimon s.r.o.