Vysílání dobrovolníků do jiných organizací

Podobně jako v DCHB, můžete pomáhat v partnerských organizacích.

Spolupracujeme například:

 • Domov pro seniory Nové město na Moravě
 • Domov klidého stáří, Žďár nad Sázavou
 • Domov se zvláštním režimem - Seniorpenzion, Žďár nad Sázavou
 • Denní centrum pro děti, Žďár nad Sázavou
 • Centrum Zdislava - denní stacionář, Nové město na Moravě
 • Domov Kamélie Křižanov
 • Domov pro seniory Mitrov
 • Domov pro seniory Velké Meziříčí
 • Ječmínek, o.p.s., Žďár nad Sáazvou
 • Spektrum - Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky Žďár nad Sázavou
 • Sociální služby města Velké Meziříčí
 • Alzheimer centrum Jihlava
 • DDŠ, SVP a ZŠ Jihlava
 • Domov seniorů Ždírec
 • Denní a týdenní stacionář Jihlava
 • Život 99 - Jihlava
 • Domov pro seniory Manž. Curieových, Třebíč
 • Domov pro seniory Koutkova-Kubešova, Třebíč
 • Nemocnice Třebíč, p.o.