Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Humanitární středisko Diecézní charity Brno

 

Motto: Nezavírejme oči před současným neblahým světovým vývojem a pomáhejme i tím málem z České republiky.

 

Posláním Diecézní charity Brno je služba milosrdné lásky církve bližnímu svému v nouzi bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, vyznání a politickou příslušnost.

Diecézní charita Brno vyvíjí svou činnost především v oblasti sociální a zdravotní péče, tuzemské i zahraniční humanitární pomoci a v podporování základních lidských práv a svobod.

Finanční a hmotné prostředky získává Diecézní charita Brno od dárců, orgánů státní správy a místních samospráv, z církevních sbírek, od nadací a nadačních fondů, z výnosů vlastní činnosti a benefičních akcí.

Zahraniční působení: Oblasti a priority činnosti si volíme v plénu organizace na základě naléhavosti situace a podle našich reálných možností se zapojujeme do humanitární a rozvojové pomoci. Nejsme schopni vyvíjet aktivity všude, proto volíme dle objektivní naléhavosti (požadavek samosprávy, správy)  a zejména dopadu na širokou veřejnost v předmětné oblasti.

Diecézní charita Brno také poskytuje okamžitou pomoc lidem v prvotních okamžicích, kdy jsou postiženi přírodní katastrofou nebo válečným konfliktem.  Prioritním cílem je navrátit důstojné životní podmínky v co možná nejkratší době (horizont max. 1 – 2 měsíce). V rámci humanitárních aktivit zajišťuje potraviny, zdravotní materiál, léky, oblečení, jídlo, vodu a další nezbytné záležitosti tj. naftu do generátorů, tepelná čerpadla, atp.

 

 Historie/Ukončené projekty

Richard Bouda_Kurdistan 8

  • Zimbabwe
  • Moldavsko
  • Kosovo
  • Tanzanie
  • Atp.

 

Kontakt:


Diecézní charita Brno - Humanitární středisko
třída Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno

Filip Habrman
humanitární pracovník:
filip.habrman@brno.charita.cz
tel: 731 130 774

Caritas CARES report: Výzkum mezi odborníky zjistil, že chudoba je v Česku dědičná

Dluhy v Česku mají mají i děti. Ilustrační snímek Jakub Žák

Během odborné konference s podtitulkem Sociální situace v České republice pohledem Charity byla 13. února v Evropském domě v Praze představena zpráva Caritas CARES report 2017. Zpráva vznikla na základě šetření v síti Charity Česká republika a popisuje sociální situaci mladých lidí na našem území. Do projektu se zapojily charity ze 17 evropských zemí.

Vánoční balíčky už dostali Roman či Nazar z Lopatyna

"Děkujem, děkujem, děkujem!" Volaly děti z Lopatyna

Lopatyn - Příbuzní desetiletého Romana vánoční stromeček nemají. Rodina je chudá a žije v domku společně s cizími sousedy. Přesto má chlapec těsně před ukrajinskými Vánocemi velkou radost. Čeští dárci mu poslali velkou krabici plnou dárků. Nejvíc na chlapce udělá dojem fotbalový míč. Vánoční balíček mu předali pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc ve středu 3. ledna přímo doma. Je jedním z téměř 50 dětí, které v Lopatyně balíček dostaly...