Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Humanitární středisko Diecézní charity Brno

 

Motto: Nezavírejme oči před současným neblahým světovým vývojem a pomáhejme i tím málem z České republiky.

 

Posláním Diecézní charity Brno je služba milosrdné lásky církve bližnímu svému v nouzi bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, vyznání a politickou příslušnost.

Diecézní charita Brno vyvíjí svou činnost především v oblasti sociální a zdravotní péče, tuzemské i zahraniční humanitární pomoci a v podporování základních lidských práv a svobod.

Finanční a hmotné prostředky získává Diecézní charita Brno od dárců, orgánů státní správy a místních samospráv, z církevních sbírek, od nadací a nadačních fondů, z výnosů vlastní činnosti a benefičních akcí.

Zahraniční působení: Oblasti a priority činnosti si volíme v plénu organizace na základě naléhavosti situace a podle našich reálných možností se zapojujeme do humanitární a rozvojové pomoci. Nejsme schopni vyvíjet aktivity všude, proto volíme dle objektivní naléhavosti (požadavek samosprávy, správy)  a zejména dopadu na širokou veřejnost v předmětné oblasti.

Diecézní charita Brno také poskytuje okamžitou pomoc lidem v prvotních okamžicích, kdy jsou postiženi přírodní katastrofou nebo válečným konfliktem.  Prioritním cílem je navrátit důstojné životní podmínky v co možná nejkratší době (horizont max. 1 – 2 měsíce). V rámci humanitárních aktivit zajišťuje potraviny, zdravotní materiál, léky, oblečení, jídlo, vodu a další nezbytné záležitosti tj. naftu do generátorů, tepelná čerpadla, atp.

 

 Historie/Ukončené projekty

Richard Bouda_Kurdistan 8

  • Zimbabwe
  • Moldavsko
  • Kosovo
  • Tanzanie
  • Atp.

 

Kontakt:

Diecézní charita Brno - Humanitární středisko
třída Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno

Filip Habrman
humanitární pracovník:
filip.habrman@brno.charita.cz
tel: 731 130 774

Navštivte naše nové webové stránky   www.intheworld.charita.cz

Caritas CARES report: Výzkum mezi odborníky zjistil, že chudoba je v Česku dědičná

Dluhy v Česku mají mají i děti. Ilustrační snímek Jakub Žák

Během odborné konference s podtitulkem Sociální situace v České republice pohledem Charity byla 13. února v Evropském domě v Praze představena zpráva Caritas CARES report 2017. Zpráva vznikla na základě šetření v síti Charity Česká republika a popisuje sociální situaci mladých lidí na našem území. Do projektu se zapojily charity ze 17 evropských zemí.