Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Irácký Kurdistán - lékařská pomoc

 

Kde působíme – Shingal

Irácký Kurdistán je oblast sousedící s Tureckem, Sýrií a Iránem. Shingal představuje město o velikosti Olomouce, původně s velkou etnickou různorodostí (Iráčané, Arabové, Kurdové, Jezídi a křesťané.) V srpnu 2014 bylo však toto město zcela obklíčeno Islámským státem a zničeno, mnoho obyvatel připraveno o život, jiní odvlečeni do otroctví, či sexuálně zneužito.  Islámský stát terorizoval tento region až do listopadu 2015, kdy se podařilo kurdské armádě město úplně osvobodit. ISIS zabil více než 2.000 lidí, 6.000 lidí zajal, 4.500 lidí uprchlo do hor a zbývající populace osídlila uprchlické tábory poblíž měst Duhok a Erbíl. Shingal od svého osvobození byl až července 2017 městem duchů, kde operovali pouze kurdští vojáci. V srpnu 2017 se však do něho začínali vracet celé rodiny. Důvodem k návratu byla zřejmě láska ke svému rodišti, nesnesitelnost života v uprchlických táborech či snaha postavit opět město z popela“.

Nicméně, po vyhlášení referenda o nezávislosti tj. 25. Září 2017 se situace záhy změnila. Dne 10. Října irácké milice vstoupily a obsadily bez boje město Shingal a prozatím se zastavily nedaleko města Sunnune. Kurdské milice opustily oblasti bez boje, aby nebyla prolita krev civilních obyvatel. Navrátivší obyvatelé (většinová populace Jezídové) předmětných oblastí odešli opět do okolních uprchlických táborů (Duhok/Erbil, případně opět uprchlického tábora v horách poblíž města Shingal).

V oblasti na rozdíl od jiných postižených regionů nepůsobí žádná světová humanitární organizace, pouze dvě charitativní sdružení (Barzani charity Foundation a Shingala Azad ve spolupráci s Diecézní charitou Brno). Barzani charity Foundation zajišťuje lidem základní potřeby (voda, jídlo, teplo), Shingala Azad se zaměřuje na zdravotní péči (Pediatrická klinika pro děti a dorost poblíž města Shingal a Medical Point v městě Shingal). Diecézní charita Brno ve spolupráci s Shingala Azad se tak nyní zapojuje do rozvoje obou klinik poskytující základní zdravotní péči a v budoucnu také do vybudování nemocnice se všemi specializovanými odděleními.

mapa oblasti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak pomáháme

Medical point (Shingal)

  • Dovybavení/provozu stávajícího zařízení pro praktické lékaře a lékárnu
  • Zajištění léků, zdravotního materiálu a zdravotnických přístrojů
  • Úhrada mzdových nákladů tamních lékařů a sester po dobu 2 let
  • Úhrada provozních nákladů Medical point po dobu 2 let
  • Pořízení sanitky vč. kompletního vybavení

Detailnější informace: Medical point bude zajišťovat všeobecnou zdravotnickou pomoc a také psychoterapeutickou péči osobám trpícím psychickými problémy (těžké deprese, paranoie, posttraumatické stavy). Zvláštní pomoc je třeba poskytnout jezídským ženám a dětem , které byly uneseny, zneužívány a osvobozeny ze zajetí.

Udržitelnost aktivit je námi vnímána jako jedna z nejdůležitějších priorit v horizontu 3 navazujících let. Medical point je svého druhu v oblasti unikátní. Od roku 2014 (počátek ISIS v oblasti) je zajištění Medical Point zásadním prvkem k návratu obyvatelstva zpět do oblasti. Na počátku roku 2017 se nám podařilo navázat úzké kontakty s Asaish Singal (kriminální policie), s ředitelstvím hranic s panem Ahmed Void, starostou Singalu panem Mahma Khalil Qasem, samotným velitelem Pešmergů panem Kasem Sancho. Bez těchto osobních kontaktů, v dané oblasti velmi důležitých, by nebylo možné o struktuře Medical point uvažovat. Záštita výše zmíněných osob je pro tamní oblast klíčová, zejména z bezpečnostního hlediska a také z hlediska povolení d

o míst, kde je Medical point realizován.

V dubnu 2017 při osobních schůzkách bylo Diecézní charitě Brno přislíbeno jak od výše vysoce postavených osob, tak i Ministerstva zdravot

nictví Kurdistánu, že pokud se povede uvést plně v realizaci Medical point a první dva roky realizace provozně finančně udržet, následující roky přejdou pod finanční správu Ministerstva zdravotnictví v procentuálním rozhraní 100%.

Jednotlivá oddělení Medical point od poloviny roku 2018 - Chirurgie, Gynekologie, Foniatrie + ORL, Pediatrie, Stomatologie, Rehabilitace + Fyzioterapie a Interní medicína.

Doplnění: Ministerstvo zahraničních věci prostřednictví malých lokálních projektu již v roce 2016 a následně na počátku roku 2017podpořilo Medical point (rekonstrukce budovy a základní lékařské vybavení pro praktické lékaře).

Richard Bouda_Kurdistan 2

 

Pediatrická klinika (Sherfadin)

  • Zajištění léků a zdravotního materiálu
  • Zajištění lékaře (mzdové náklady)

Detailnější informace: Pediatrická klinika v Sherfadinu byla otevřena dne 7. července 2017 za finančního přispění Ministerstva zahraničních věcí. Denně lékařský pracovních (Dr. Shano) ošetří na 80 pacientů z přilehlých oblastí. Pediatrická klinika je v širokém okolí jediná, která poskytuje komplexní lékařskou péči. Z důvodu současného hermetického uzavření oblasti Shingal dochází pediatrické klinice zásoby léků a zdravotního materiálu a neblahý předpoklad plného zajištění se odhaduje do konce listopadu 2017. Následně se činnost s největší pravděpodobností utlumí, pokud nedojde k zásadnímu převratu v podobě otevření cest a tím i zásobení pediatrické kliniky.

Richard Bouda_Kurdistan 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemocnice (Shingal)

  • Příprava projektové studie (viz. příloha č. 1)
  • Příprava tamního lékařského týmu

Detailnější informace: 

 

Podpořte nás!

Pomáháme lidem ve válkou zničené oblasti. I Vy můžete pomoci lidem bez zdravotní péče dát naději. Nestranně, nezávisle a neutrálně. Všude, kde je to potřeba.

Pokud jste našimi fanoušky, staňte se ještě dnes pravidelným dárcem 4211161187/6800. 

Na lékařskou pomoc v Iráckém Kurdistánu jsme vyhlásili humanitrání sbírku

 

S kým spolupracujeme