Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Tisková zpráva: Podpořte lékařskou péči v Kurdistánu

Tisková zpráva: Podpořte lékařskou péči v Kurdistánu

(BRNO, SHINGAL) Podle oznámení ředitele Diecézní charity Brno, Oldřicha Haičmana, po loňských zkušenostech s lékařskými misemi pro uprchlíky v Řecku se brněnská Charita rozhodla podpořit lékařské středisko v samotném iráckém Kurdistánu. Vyhlašuje peněžitou sbírku na zdravotnický materiál, léky a platy místních lékařů, kteří budou působit v nejvíce zničeném, ale osvobozeném městě Shingal na hranici se Sýrií, kde jakákoliv pomoc zatím chybí. Mimo vládní zdravotnický program MEDEVAC je tak Diecézní charita Brno jedinou českou nestátní neziskovou organizací, která podporuje Kurdistán v oblasti lékařské péče.

Kurdistan 12Irácký Kurdistán je oblast sousedící s Tureckem, Sýrií a Iránem. Shingal  představuje město o velikosti Olomouce, původně s velkou etnickou různorodostí (Iráčané, Arabové, Kurdové, Jezídi a křesťané). V srpnu 2014 bylo však toto město zcela obklíčeno Islámským státem a zničeno, mnoho obyvatel připraveno o život, jiní odvlečeni do otroctví, či sexuálně zneužito.  Islámský stát terorizoval tento region až do listopadu 2015, kdy se podařilo kurdské armádě město úplně osvobodit. IS zabil více než 2.000 lidí, 6.000 lidí zajal, 4.500 lidí uprchlo do hor a zbývající populace osídlila uprchlické tábory poblíž měst Duhok a Erbíl.

Shingal od svého osvobození byl až dodnes městem duchů, kde operovali pouze kurdští vojáci. V posledních 6 měsících se však do něho začínají vracet celé rodiny. Důvodem k návratu je zřejmě láska ke svému rodišti, nesnesitelnost života v uprchlických táborech či snaha postavit opět město z popela, vysvětluje koordinátor mise Diecézní charity Brno Filip Habrman.

Kurdistan 13V oblasti na rozdíl od jiných postižených regionů nepůsobí žádná světová humanitární organizace, pouze dvě charitativní sdružení (Barzani charity Foundation a Shingala Azad ve spolupráci s Diecézní charitou Brno). Barzani charity Foundation zajišťuje lidem základní potřeby (voda, jídlo, teplo), Shingala Azad se zaměřuje na zdravotní péči (již funguje Pediatrická klinika pro děti poblíž města Shingal). Diecézní charita Brno ve spolupráci s Shingala Azad se tak nyní zapojuje do přípravy střediska/kliniky poskytující základní zdravotní péči a v budoucnu také do vybudování nemocnice se všemi specializovanými odděleními.

Finanční dary budou určeny na pokrytí mezd dvou praktických lékařů do konce roku 2018, nákup léků, léčiv a zdravotnického materiálu.

Rádi bychom od dárců získali nejméně 3 000 000,- Kč. Zbytek finančních prostředků (cca. 7, 5 mil Kč) se budeme snažit získat prostřednictvím grantů a sponzorů. Rekonstrukce budovy ve městě Shingal, v níž bude lékařská činnost vykonávána, byla již realizována za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR. Od roku 2019 Ministerstvo zdravotnictví Kurdistánu kompletně převezme financování tohoto projektu. Velkou výhodou projektu je, že spolupracujeme s velmi důvěryhodnou místní organizací a pod bezpečnostní ochranou kurdské armády, která mimo jiné jako jedna z mála odolává IS, pokračuje Filip Habrman.

Kurdistan 10

Důvodem podpory je také fakt, pokud vznikne dostatečná zdravotní péče ve městě Shingal a jeho okolí, více lidí se odhodlá k návratu. Nebudou tak muset setrvávat v uprchlických táborech či dokonce migrovat tisíce kilometrů do jiných zemí. Ročně může klinika v Shingalu ošetřit i díky našim dárcům až 5 000 pacientů!

Další z pacientek je například 19-ti letá žena, jejíž manžel byl před jejími zraky zavražděn IS, poté byla prodána jako sexuální otrokyně a popálena žíravinou. Nyní byla vykoupena kurdskou milicí - Pešmergy z otroctví, obdobně jako tisíce dalších „známých“ jezídských mladých žen, které byly uneseny: „Prosím, postavte nám nemocnici už kvůli mně, potřebujeme naše lékaře v Shingalu, je to má domovina, moji Jezídi - lidé, které miluji.“

Ředitel Diecézní charity Brno, Oldřich Haičman, který se osobně zúčastnil mnoha humanitárních akcí doma i v zahraničí, říká, že „Charita, jako služba milosrdné lásky církve bližnímu v nouzi, se vždy snažila a bude dál snažit pomáhat těm nejpotřebnějším bez ohledu napříslušnost k rase, národnosti, vyznání a politickou příslušnost. Podáváme pomocnou ruku prostřednictvím humanitárních akcí a sbírek. Za 25 let působení Diecézní charity Brno jsme realizovali už celou řadu humanitárních aktivit v zahraničí, např. v devadesátých letech po válce ve státech bývalé Jugoslávie a v Kosovu, nedávno při konfliktu na Ukrajině. V roce 2016 jsme vyslali 17 studentů lékařské fakulty MU a 3 lékaře do uprchlického tábora v Řecku, působili jsme na Balkánské cestě, podporujeme operace dětí na Ukrajině, pomohli jsme vybudovat zdravotní středisko v rumunském Banátu a mnoho dalších akcí.“

Číslo konta sbírky:  4211161187/6800

Děkujeme Vám!

Kontakt: Filip Habrman, filip.habrman@brno.charita.cz, 731 130 774