Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Rumunsko

 

Kde působíme - rumunský Banát

Rumunský Banát má rozlohu 14 368 km2 s 1.310 962 obyvateli. Z toho asi 21 tisíc jsou Češi a Slováci.

Severní a západní kraje Banátu jsou nejúrodnější rumunskou rovinou, ale jižní část je hornatá, prostoupená Benátskou vysočinou, která dosahuje výšky až 1400 m. Banát je na jihu lemován Dunajem a tvoří tak přirozenou hranici mezi Rumunskem a Srbskem.

V roce 2006 pověřila Charita Česká republika Oblastní charitu Hodonín koordinací humanitární pomoci do Rumunska. Jedná se o oblast Banátu, kde v šesti vesnicích již téměř 180 let žije česká menšina. Do dnešních dnů si uchovala nejenom kroj, ale i český jazyk. Z důvodu nerentability zemědělské výroby a uzavírání průmyslových podniků a dolů je v této oblasti vysoká nezaměstnanost, což je příčinou odlivu mladých lidí se vzděláním do oblastí, kde nacházejí pracovní uplatnění. Ve vesnicích tak zůstávají převážně starší lidé, kteří se s přibývajícím věkem nedokáží o sebe a o svůj příbytek dostačujícím způsobem postarat. Proto jsme jako prioritu naší pomoci viděli v zavedení pečovatelské a následně ošetřovatelské služby a dále vybudování odpovídajícího zázemí pro tyto služby v každé vesnici.

Za tu dobu se podařilo v pěti vesnicích zavézt pečovatelskou službu, celkově zrekonstruovat a vybavit Dům sociálně zdravotních služeb ve Svaté Heleně, materiálně pomoci Dětskému domovu v Pietroasa Mare. Dětem v místních školách pomáhat s vybavením školními potřebami, starým lidem jsou průběžně zajišťovány nezbytné léky a zdravotní pomůcky. Za dobu pomoci proběhlo několik sbírek na pomoc krajanům, na nákup duchovní literatury do všech šesti českých vesnic. Sehnalo se kompletní vybavení zubní ambulance a průběžně je doplňován potřebný materiál.

 

Jak pomáháme

Zubní ambulance

Projekt navazuje na závěry pracovních cest MUDr. Mgr. Cahy, které se uskutečnily v r. 2015 s cílem zmapovat potřebu stomatologické pomoci českému obyvatelstvu Banátu. Zde byla konstatována potřeba především preventivní péče u mládeže a nutnost odstranění nejzávažnějších defektů u dospělých.6

V letošním roce v rámci realizace projektu byly uskutečněny 4 pracovní cesty lékařů  do obcí českého Banátu (Svatá Helena, Gernik, Bíger, Šumice, Rovensko a spádové obce s českou menšinou) a dalš 4 služební cesty byly uskutečněny za účelem převozu hum. pomoci.

K hodnocení přikládáme vyjádření zubní lékařky, která absolvovala jednu z pracovních cest do Banátu:  „Práci jsme organizačně zvládly tak, že dopoledne přišly na prohlídku a ošetření děti ze zdejší základní školy (přivedli je učitelé). Pak přišli na řadu ostatní zájemci o naše zákroky. Časově jsme se neomezovaly a ordinace probíhala dle potřeby do pozdních  odpoledních hodin. Spolu se zdravotní sestrou jsme kromě samotného ošetření prováděly i osvětu s nácvikem hygieny zubů a dutiny ústní. Celkem jsme zvládly 52 trvalých výplní, většinou amalgámem sypaným, několik trepanací a provizorních výplní, extrakcí (dočasných i stálých zubů) v lokální anestezii. Jsem ráda, že jsem se této mise zúčastnila a nevylučuji, že bych ji někdy v budoucnu  nezopakovala.“

MUDr. Marie Kaňáková, zubní lékařka, Strážnice             

V rámci uvedených aktivit bylo v roce 2016 provedeno: 114 preventivních prohlídek, 142 ošetření, celkem bylo ošetřeno 262 osob.

 

Podpora pečovatelské služby v pěti vesnicích

Pečovatelská služba je ve třech vesnicích plně hrazena ze státních a místních zdrojů. Problém s financováním je v obci Šumice, kde služba byla v měsíci únoru z důvodu nefinancování ze strany obce Lapušnica ukončena. Vyjednáváním na OÚ se nepodařilo příspěvek na tuto službu zajistit ani přes urgenci předsedy krajanského spolku pana Boudy a poslance parlamentu pana Merky.

 

Materiálové náklady – léčiva a zdravotní materiál

Materiálová pomoc spočívala v dodání léků, trvanlivých potravin pro sociálně slabé seniory a rodiny s dětmi. Dále byli tito potřební obdarováni hygienickými, čistícími a pracími prostředky. Léčiva byla vydávána pečovatelkami v úsporném režimu – maximálně na tři dny předem. Tím se zamezuje plýtváním a léčiva jsou tak plně využita.

Dále materiálová pomoc spočívala v dovozu dětské obuvi (letní a zimní), dámské vycházkové a pánské pracovní.

Jedna dodávka FORD transit byla plně naložená dětskými nátělníky, pyžamy, punčocháči, tepláky a dětskými soupravami.

Další dodávka byla taktéž plně naložena hračkami.

Materiální pomoc je pro obyvatele této oblasti velmi potřebná. S prosbou o pomoc se obrací na zástupce Charity obecní úřady a kněží z jednotlivých farností.

Z výše uvedeného vyplývá nutnost pokračování materiální pomoci i v následujícím období.