Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Kde působíme – města Sinjar a Sherfadeen

Podtitul: Sinjar, město, na které se (ne)zapomnělo

Severní Irák, oblast Ninive

 

Sinjar ve válce a v souvislostech

Sinjar (česky někdy uváděno jako Sindžár), město přibližně o velikosti Olomouce, býval kulturně a etnicky velmi rozmanitý – vedle sebe tu bez větších problémů žili Arabové, Kurdové, jezídi a křesťané. V průběhu roku 2014 však téměř dvě třetiny oblasti obsadili vojáci tzv. Islámského státu. Město bylo zcela zničeno, o život zde přišlo přes 3 200 mužů, žen i dětí a více než 6 300 žen, dětí a mladých dívek bylo uneseno do otroctví. Z oblasti uprchlo asi 200 000 obyvatel, z nichž čtvrtina našla útočiště v uprchlickém táboře v horách vzdálených 50 kilometrů od Sinjaru. Přestože v srpnu 2014 proběhlo médii několik krátkých zmínek o tom, že je oblast v rukou ISIS, skutečnost, že tu došlo k jedné z největších genocid jezídů v 21. století, prakticky zapadla.

Od listopadu 2015 až do poloviny roku 2017 byl region postupně osvobozován a v srpnu 2017 se sem začali ve velké míře vracet původní obyvatelé. Jejich složitou situaci završila změna správy oblasti, kdy ihned po kurdském referendu o nezávislosti (25. září 2017) původní kurdské milice Pešmerga nahradila irácká armáda (milice Hashd-al-Shaabi), finančně podporovaná Irákem – a ta celou oblast neprodyšně uzavřela, takže se sem momentálně kromě místních obyvatel téměř nikdo nedostane. Značně se tak omezují možnosti pomoci regionu, který si v nedávné době tolik vytrpěl.

Kurdistan_Sarka 9Kurdistan_Sarka 11Kurdistan_Sarka 23

 

Jezídové

Jezídové jsou etnicko-náboženská komunita. Někdy bývají mylně označováni za islámskou sektu, ale ve skutečnosti se v jezídství mísí prvky hinduismu, šamanismu, křesťanství, judaismu, islámu i dalších náboženství. Jezídové věří v Boha – stvořitele světa a v sedm andělů. Jsou rozděleni do tří základních kast. Významným prvkem jezídství je také víra v periodickou reinkarnaci sedmi svatých bytostí do lidské podoby.

Kurdistan_Sarka 28Kurdistan_Sarka 25Kurdistan_Sarka 38

 

mapa oblasti

Jak složité je pomáhat

Irácké vízum stačí ke vstupu na území Iráku, do provincie Ninive však nikoli. Nejdůležitější je povolení vydávané na guvernorátu v hlavním městě Mosulu, ale to není zárukou k překročení přibližně 26 kontrolních stanovišť mezi Dahúkem (Severní Iráku) a Sinjarem (Irák). Projít tímto složitým sítem se v říjnu 2018 (již poněkolikáté) podařilo zástupcům Diecézní charity Brno, která ve městě Sherfadeen nedaleko Sinjaru založila společně s tamní organizací Shingala Azad a vede lékařskou kliniku. Zároveň jsme spolu s Lékaři bez hranic a WAHA International jediná charitativní organizace, jež získala roční povolení k opakovaným vstupům do oblasti. Pomoc je zde přitom kriticky potřebná – ačkoli lidé se pomalu vracejí do svých domovů, města jsou zničená.

 

Vztah k řešení potřeb partnerské země a působení Diecézní charity Brno ve městě Sinjar a Sherfadeen

Ačkoli v květnu 2016 získala naše partnerská organizace Shingala Azad finanční podporu od Ministerstva zahraničních věcí České republiky na rekonstrukci budovy v Sinjaru s cílem otevřít zde lékařskou kliniku, místo bylo po kompletní rekonstrukci a dokončení projektu zabráno vojáky irácké milice (milice Hashd-al-Shaabi), která ihned po kurdském referendu o nezávislosti (25. září 2017) vojensky obsadila a uzavřela celou oblast Sinjaru. Budovu až doposud používá jako vojenskou základnu.

V oblasti města Sinjar však nadále chybí dostupnost základní zdravotní péče. Státní nemocnice Sinjar je z velké části zcela zbořena, menší část slouží jako lékařské stanoviště pro vojáky. Vzhledem k omezeným možnostem vstupu do Sinjaru vycházíme z informací tamních lékařů, kteří zde mohou působit. Diecézní charita Brno provozuje v roce 2018  lékařskou kliniku v nedalekém Sherfadeenu, její dva zaměstnanci lékaři Dr. Shamo a Dr. Khalil mají povolení vstupu i do města Sinjar, protože jsou obyvateli distriktu Sinjar. Pro rozšíření a zajištění lékařské péče ve městě Sinjar tak jsou pro Diecézní charitu Brno stěžejní dobré pracovní vazby na místní lékaře, pravidelné skype konference (1krát za měsíc) s místními lékaři a kontrola situace přímo na místě hlavním koordinátorem projektu Diecézní charity Brno (poslední návštěva říjen 2018). Jedním z hlavních cílů projektu je stavba a provoz nové kliniky v Sinjaru, zaměstnání dvou praktických lékařů, dvou zdravotních sester poskytující péči praktického lékařství pro dospělé i děti a dorost. Jejich služby budou koncipovány za účelem pokrytí i pohotovostních odpoledních a večerních hodin. Dále je v regionu zcela nedostupná gynekologická péče a perinatální péče, kterou projekt plánuje pokrýt přesunutím již připravené nové ordinace z kliniky Sherfadeen a zaměstnáním již vybrané a zaučené lékařky. V oblasti Sinjar nejsou dostupné jakékoliv léky ani léky u nás volně prodejné. Lékárny a ani žádná místa s možností prodeje byť základních doplňků stravy, léčiv proti bolesti či nachlazení zde neexistují. Všechny léky budou nakupovány v Mosulu, jak je již dobrou praxí ověřeno z provozu kliniky v Sherfadeenu roku 2018. Naši lékaři sestaví list nejpotřebnějších léčiv a materiálu, ten Diecézní charita Brno konzultuje s českými lékaři a následně po schválení a dopracování kontroluje jejich nákup, dovoz a uskladnění. Stejně tak plánujeme přenést tuto dobrou praxi i do kliniky Sinjar v roce 2019.

Klinika 11Klinika 16Klinika 20

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu navrátivších obyvatel v Sinjaru a již dobře realizovanému projektu pekárny naší partnerské organizace Shingala Asad ve spolupráci s ČR  na okraji uprchlického tábora ve městě Chánike za Duhokem je dílčím cílem projektu vybudovat pekárnu také v Sinjaru, která by  sousedila s nově vzniklou klinikou. Pekárna by dala pracovní příležitost vykoupeným ženám a dívkám ze zajetí tzv.IS, možnost zapomenout na prožité hrůzy a pocit, že ve společnosti ještě mají své místo. V neposlední řadě těmto ženám zajistí finanční soběstačnost a stabilitu. Vzhledem k obsazení regionu 25. září 2017 iráckou milicí Hashd-al-Shaabi, je ve městě Sinjar přibližně zatím jen 30 žen vykoupených ze zajetí tzv. IS. Tyto ženy jsou aktuálně ze společnosti vyčleněné, zůstávají u příbuzných a jsou bez jakékoli humanitární pomoci zde chybějících humanitárních organizací či místních samospráv.

Jak již bylo zmíněno výše, Diecézní charita Brno po složité situaci v roce 2017, kdy bylo i město Sherfadeen odtrženo a kontrolováno mnoha vojenskými stanovišti na všech přístupových cestách, se podařilo v roce 2018 znovu kliniku v oblasti Sherfadeen otevřít a její péči rozšířit za pomocí dotace z MZV ČR a mnohých štědrých dárců. Ke konci roku 2018 zde pracují dva lékaři a dvě zdravotní sestry, je rovněž nakoupeno vybavení do plánované gynekologické ordinace s perinatální poradnou. Vzhledem k dobrým výsledkům, potřebnosti v oblasti Sherfadeen a navázané spolupráci, bychom chtěli kliniku ve městě Sherfadeen nadále provozovat i v roce 2019. Kliniku Sherfadeen bude na období leden – březen 2019 hradit Diecézní charita Brno ze svých zdrojů od dárců. S ohledem na velký význam již navázaných dobrých pracovních vztahů, součinností se zdravotní dokumentací a nákupu léčiv bychom z kliniky Sherfadeen přesunuli do nově vznikající kliniky v Sinjaru jednoho lékaře a jednu zdravotní sestru. Pro oblast Sherfadeen by lékařskou péči zajišťoval od září 2019 pouze jeden lékař a jedna zdravotní sestra. Ordinace gynekologie s perinatálním poradenstvím bude fungovat v Sherfadeenu od ledna do konce srpna 2019, poté se přesune do města Sinjaru, kde je větší cílová skupina pacientů a vzdálenější jakákoli jiná lékařská pomoc.

 

Cílová skupina

Základní lékařská péče a pekárna pro město Sinjar a Sherfadeen cílí svou působnost do oblasti Sinjar patřící do guvernorátu Ninevah, kterou v aktuální době obývá okolo 10 000 rodin hlavně jezídské komunity. Jezídové nejvíce utrpěli během teroru a vpádu tzv. IS do regionu a město Sinjar bylo zcela vyhlazeno. Nynější obyvatelé jsou ohroženi vojenskou nestabilitou regionu, nedostatečným přístupem ke zdravotním službám a celkovým nedostatečným zásobováním regionu.

Dílčím cílem je zajištění dostupnosti základní lékařské péče ve městě Sinjar, který aktuálně obývá přibližně 2800 rodin (cca 15000 obyvatel). Mnoho vysídlených rodin nyní žije v provizorních stanech nad městem, které neposkytují dostatečné zázemí. Zejména v zimních měsících nestačí k ochraně před prudkými dešti, větrem a bouřkami. Několik tisíc lidí obývají také nedostavěné budovy, či narychlo opravená obydlí. Rodiny zde žijí v nouzových podmínkách i vzhledem k uzavření oblasti vojenskými milicemi a nemají přístup k žádným okolním zdravotnickým službám.  Projekt si tak klade za cíl zpřístupnit základní lékařskou péči ženám, mužům i dětem, které v oblasti nejčastěji trpí prochladnutím v zimních měsících, infekcemi, nedostatečnou hygienou, ale také psychickými traumaty a úzkostmi. Při poskytování lékařské péče budou rovněž zohledněny místně kulturní zvyklosti tj. ženy se neodhalují před lékaři - muži. Proto bude mít každé zdravotnické zařízení mezi svými zaměstnanci i ženy.  Zejména pak při vykonávání  lékařské odbornosti gynekologie a porodnictví s perinatální poradnou bude dodržováno pravidlo poskytování péče lékařkou ženou.

Dalším cílem je zajištění dostupnosti základní potraviny / chleba ve městě Sinjar  a podpora pracovní příležitosti ženám vykoupeným ze zajetí tzv. Islámského státu. Projekt uhradí postavení a vybavení pekárny. Výdělek z prodeje chleba bude sloužit jako mzda pro zaměstnané 4 pekařky a 1 osobu vedoucí správu a materiál. Zaměstnání bude přednostně nabídnuto ženám,  které se vrátili ze zajetí tzv. Islámského státu. Tyto ženy jsou ve společnosti z hlediska možnosti zaměstnání zcela znevýhodněny, protože v pohledu místních obyvatel je na ně bohužel nahlíženo jako na „poskvrněné“. Tyto předsudky bychom rádi vyvrátili právě zaměstnáním a podporou těchto žen a dívek, kterých je ve městě Sinjar aktuálně asi 30. Jejich soběstačnost, opětovné sebevědomí a vyvedení z izolace je klíčové pro jejich navrácení do společnosti. Třetím cílem projektu je zajištění návaznosti poskytování lékařské péče v již provozované klinice ve městě Sherfadeen, kde aktuálně bydlí i v jeho okolí přibližně 900 rodin.

 

Zajímavé odkazy:

Webové stránky Generálního konzulátu ČR v Erbílu

IDNES

ČT2/Křesťanský magazín

Proglas

 

S kým spolupracujeme

 

Další odkazy

FB: https://www.facebook.com/HumanitarniStrediskoDCHB/

Darujme.cz: https://www.darujme.cz/projekt/1201531

Navštivte naše nové webové stránky, které se věnují pomoci v Severním Iráku www.intheworld.charita.cz 

Účet pro sbírku na lékařskou pomoc v Kurdistánu: 4211161187/6800 u Sberbank CZ.