Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Ukrajina

 

Kde působíme – Zakarpatská Ukrajina /Mukačevo, Užhorod, Perečín/, Lvov, Zoločiv, Kramatorsk

Zakarpatská oblast je nejzápadnější oblast Ukrajiny. Kdysi to bylo území patřící k Československé republice, na což místní lidé často vzpomínají. Obyvatelé jsou převážně Ukrajinci, významnou menšinou jsou dále Maďaři, koncentrovaní na jihozápadě u hranic s Maďarskem. Oblastní charita Znojmo zde začala pomáhat v roce 2000. Sestry františkánky ze Slovenska založily ve Velkém Berezném dva dětské domovy rodinného typu, ale neměly ze strany ukrajinského státu žádnou finanční podporu. Proto jsme začali organizovat pomoc formou adopce na dálku. V roce 2006 však změnou politické situace na Ukrajině došlo k zásadní změně v sociální oblasti, dětské domovy rodinného typu začaly být dotovány státem a staly se tak finančně nezávislé. Postupně se však rozvinula spolupráce s dalšími organizacemi nejen na Zakarpatí, ale i ve lvovské oblasti a oblasti Zoločiva. S místními charitními organizacemi se zaměřujeme na pomoc dětem z chudých rodin, nemocným dětem, dětem ulice, tělesně a mentálně handicapovaným, ad. Od roku 2014 poznamenaly situaci obyvatelstva válečné nepokoje na východě Ukrajiny.

Naše práce

Pomoc sociální slabým rodinám

Na Ukrajině žije velké množství chudých mnohočlenných rodin. Vlivem špatné dostupnosti do zaměstnání, negativními návyky jako je konzumace drog, alkoholu apod. nejsou rodiče schopni zajistit svým dětem odpovídající zázemí.

Financování léčebných výloh vážně nemocných dětí i dospělých

Velký problém na Ukrajině představuje zdravotnický systém, systém zdravotního pojištění nefunguje, ve velmi špatném stavu je odbornost ve zdravotnictví a nemocným není poskytována zdravotní péče, pokud nejsou schopni podílet se na nákladech léčby (zdravotní materiál, léky apod.).

Pomoc lidem zasažených válečným konfliktem na východě Ukrajiny

Konflikt na východní Ukrajině si vyžádal velké množství lidí, kteří se ocitli v nouzi. Následkem války řeší Ukrajina také otázku vnitřně přesídlených osob. Rodiny musely opustit svůj domov, svou práci, mnozí se již nemají kam vrátit a jsou nuceni budovat si nový domov.

Svíčkařská dílna Viškovo, Zoločiv

Obě svíčkařské dílny jsme založili díky naší finanční pomoci a zaškolili jsme místní pracovníky ve výrobě svíček. V dílnách pracují osoby s mentálním či tělesným postižením.

Stáže pracovníků

Od roku 2009 každoročně organizujeme stáže pro pracovníky v ČR. Možnost seznámit se s financováním, provozem a celkovým fungováním sociálních a zdravotních služeb v našich podmínkách je pro ně velkým přínosem a čerpají tak inspiraci pro jejich práci na Ukrajině.

Vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně slabých rodin

Tato oblast pomoci reaguje na nepříznivé podmínky na Ukrajině. Životní podmínky jsou zde velice složité, je zde špatná ekonomická situace a vysoká nezaměstnanost. Mnoho lidí je bez práce, velkým problémem je alkoholismus. Mnoho dětí tak vyrůstá v takto zasažených rodinách a v získávání vzdělání se musí vyrovnávat s řadou překážek. Rodiče často řeší existenční problémy a nezbývá jim na finanční zajištění svých dětí v oblasti vzdělávání a osobního růstu a rozvoje. Vzdělání dětí a mladých považujeme, vedle materiální pomoci, za velmi důležitý faktor, který umožní rozvíjet jejich zájmy, dovednosti, nadání, zlepší jejich možnosti při volbě povolání, zvýší šance při získání zaměstnání v dospělosti, aby v budoucnosti dokázali uživit sebe, příp. svou rodinu.

 

Podpořte nás!

 

S kým spolupracujeme

Diecézní charita Mukačevo

 • Finanční pomoc sociálně slabým rodinám
 • Financování léčebných výloh nemocných dětí i dospělých
 • Zřízení a financování svíčkařské dílny ve Viškovu založené v dubnu 2009
 • Finanční spoluúčast na stavbě dětských domovů v Seredném a Mukačevu
 • Financování stáží pro sociální pracovníky v ČR
 • Finanční podpora vzdělávání dětí a mládeže
 • Materiání a potravinová pomoc vnitřně přesídlených osobám z východu Ukrajiny

Sociální centrum v Užhorodě

 • Zřízení a spolufinancování Domu na půli cesty
 • Finanční pomoc sociálně slabým rodinám
 • Financování léčebných výloh dětí i dospělých
 • Finanční podpora vzdělávání dětí a mládeže
 • Financování stáží pro sociální pracovníky v ČR

 Charita Zoločiv

 • V roce 2014 jsme založili a začali financovat Charitu Zoločiv
 • Zřízení a financování svíčkařské dílny, půjčovny zdravotních pomůcek, pekárny v Zoločivu
 • Podpora nemocnice Zoločiv nákupem zdravotnického vybavení
 • Materiální a potravinová pomoc vnitřně přesídleným osobám z východu Ukrajiny
 • Financování stáží pro sociální pracovníky v ČR

Charita Lvov

 • Finanční pomoc sociálně slabým rodinám
 • Financování léčebných výloh dětí i dospělých
 • Materiální a potravinová pomoc vnitřně přesídleným osobám z východu Ukrajiny
 • Financování stáží pro sociální pracovníky v ČR
 • Zaučení v celkové organizaci a fungování Tříkrálové sbírky

Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Perečíně

 • Financování léčebných výloh dětí i dospělých
 • Finanční pomoc sociálně slabým rodinám
 • Podpora vzdělávání dětí a mládeže

Charita Kramatorsk (východní Ukrajina)

 • Financování materiální a potravinové pomoci pro východní Ukrajinu